Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 2 mei 2023

Alle aanwezigen wederom van harte welkom op deze repetitie avond.

Zoals we allemaal weten is Joop Kranen de vaste organist/pianist voor ons koor. Joop heeft zich ook voor de kerkgemeenschap in Venlo en Blerick al meer dan 50 jaar op een bijzondere wijze ingezet. Helaas heeft het huidige kerkbestuur onlangs besloten de vergoeding voor Joop Kranen substantieel te verlagen. Joop heeft in verband hiermee zijn activiteiten in de kerk met onmiddellijke ingang gestaakt. KGK Orpheus zal naar alle waarschijnlijkheid op zoek moeten naar een nieuwe organist hetgeen zonder twijfel ook financiële consequenties voor ons koor zal hebben. Hierom, maar ook om solidair te zijn met Joop heeft het Orpheus bestuur bij het kerkbestuur protest aangetekend tegen haar beslissing en zeker ook tegen de manier waarop in deze met Joop is omgegaan. Als er nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie zijn zullen wij jullie uiteraard informeren.

Ook deze mand hebben we weer enkele jarigen onder ons:
03 mei:           Pieter Hovens, Bas
04 mei:           Theo Theeuwen, Bas
07 mei:           Henriëtte van Gerven, Sopraan
08 mei:           Hortense van Leeuwen, Sopraan

Ter herinnering nog even de volgende punten:

Dinsdag 23 mei Jaarvergadering:
Eerst een halve repetitie en na de pauze aanvang van de vergadering.

Vrijdag 23 juni Zomeravondtreffen:
Gepland bij Eetcafé de Elze in Hout-Blerick.
Maak nu alvast vrienden en kennissen enthousiast want deze avond is gratis bij te wonen!
Er hebben zich inmiddels 3 koren aangemeld:
-de Oldtimers
-Sjoen luu
-jDoen beejein
Het Blerickse koor The Voices hebben we ook uitgenodigd. Helaas zullen zij niet aan het zomeravondtreffen meedoen omdat ze besloten hebben het koor op te heffen.
Verdere details over het Zomeravondtreffen krijgen jullie binnenkort.

Zondag 16 juli seizoen afsluiting:
Dit jaar zonder opluisteren van de H. Mis in de Antoniuskerk. We gaan een bootreisje maken met brunch op de boot.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Martin deelt mede dat er dinsdag 9 mei a.s. een groepsrepetitie wordt gehouden voor de Sopranen. De repetitieavond is hierdoor als volgt:
– 19.15 uur tot 20.15 uur Repetitie voor de groep Sopranen;
– 20.15 uur tot 20.30 uur Pauze;
– 20.30 uur tot 22.00 uur Repetitie gehele koor, zonder pauze.

Dus: Dinsdag 9 mei a.s. beginnen de Sopranen om 19.15 uur en het gehele koor om 20.30 uur.

fijn je weer te zien