Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 20 december 2022

Ook deze repetitie heet onze voorzitter de heren Joop Kranen en Martin Hermans en alle koorleden weer van harte welkom.
Zoals we allen inmiddels al weten verzorg KGK Orpheus komende zaterdag (24 december) de Nachtmis in de st. Antonius kerk in Blerick. We verzamelen ons om 19.30 uur in de zijkapel van de kerk. Het is mogelijk dat de eerdere dienst die om 18.00 uur is begonnen nog niet is afgelopen. Het verzoek is daarom om bij onze binnenkomst en daarna stilte in acht te nemen. Als er nog tijd over is voor de aanvang van de Nachtmis zingen we nog even in.
Voor deze hoge feestdag treden wij natuurlijk in concertkleding op.

Ook vanavond is Joop Kranen onze begeleider hetgeen betekent dat we optimaal kunnen genieten van deze repetitie. Dus ook vanavond weer het verzoek om volledige aandacht voor de repetitie.
Voor de Nachtmis graag alleen de partituren meenemen van de liederen die we zingen. De volgorde van de liederen en het programma van de mis wordt jullie via mail toegestuurd.
Na overleg met pastoor Muprapallil zingen we als volkszang alleen het Nu Zijt Wellekome  (rode boekje nummer 81). Dus neem bij de binnenkomst dit rode boekje, dat achter in de kerk ligt, mee.

Tot slot nog de mededeling dat “t Raodhoes op dinsdag 27 december is gesloten en er dus GEEN repetitie is. De eerste repetitie in het nieuwe jaar is op dinsdag 3 januari 2023. Deze repetitie duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Daarna toasten we in de foyer van ’t Raodhoes op het nieuwe jaar.

Het woord is aan Martin.
Deze deelt mede dat in de pauze de leden van de muziekcommissie even bij elkaar gaan zitten. Vervolgens wordt meteen gestart met het doornemen van het kerstrepertoire.
Na de pauze worden op een aantal liederen nog de puntje op de i gezet en is de repetitie weer voorbij.

Tot slot deelt Martin nog mede dat we op dinsdag 3 januari 2023 de volgende partituren in de map moeten meenemen:

  1. Mis van Hummel, E4 (zij die dit niet hebben krijgen een kopie van Hay)
  2. What a Wonderful world, D86
  3. Aswoensdag, C42 (zij die dit niet hebben krijgen een kopie van Hay)
  4. Dona Nobis Pacem en Agnus Dei, A72 en A73
  5. Avé Verum, Jenkins, E10
  6. Virgo Virginum, Jenkins, A61
  7. Cantus Lacrimosus, Jenkins, E15

Allen tot ziens op zaterdag 24 december a.s. bij  de Nachtmis.

fijn je weer te zien