Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 20 september 2022

Onze voorzitter Theo kon vandaag niet op de repetitie aanwezig zijn wegens gezondheidsklachten. Dus we doen het deze keer zonder bestuurlijke mededelingen. Helaas heeft de repetitie vandaag een wat chaotische start omdat de zaal pas laat beschikbaar is. Hierdoor hebben we zelf de stoelen moeten plaatsen hetgeen normaal gesproken door het personeel van het Raodhoes wordt gedaan. Inmiddels is er een basisopstelling gemaakt waarmee het personeel van het Raodhoes vanaf de volgende week de juiste hoeveelheid stoelen in de juiste rijen kan opstellen. Met deze basisopstelling kan Martin ook de juiste aanwijzingen geven zodat de stemgroepen steeds goed en aaneensluitend in de opstelling plaats kunnen nemen.

Alvorens de repetitie op te starten maakt Martin nog de opmerking dat de koorleden toch moeten zorgen dat ze steeds de juiste repetitiepartijen bij zich hebben. Het komt nog te vaak voor dat men niet compleet is en er opnieuw kopieën uitgedeeld moeten worden. Dus zorg ervoor dat je steeds de wijzigingen in het repetitierepertoire goed doorneemt en de repetitiemap hierop aanpast. Dan is iedereen ook goed voorbereidt voor de komende repetitie.

(website / agenda / klik dan bij de de gewenste datum op “repetitie algemeen”)

Na deze mededeling start Martin met de stemoefeningen waarna hij begint met het lied Deine Güte  dat met enkele kleine correcties al prima klinkt. Vervolgens worden liederen zoals Lied Ohne Wörte, Ave Verum van Elgar, Dona nobis Pacem , Remember Me en What a Wonderful World doorgenomen.

Met een tevreden gevoel wordt de repetitie om 22.00 uur beëindigd.

fijn je weer te zien