Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 21-09-2021

Het is de derde week dat we repetitie hebben in twee koorgroepen. Bijzonder vandaag was het feit dat Frans en Loes Martijn deze maand 60 jaren getrouwd zijn. Hieraan is natuurlijk aandacht besteed. Het bestuur heeft namens de leden Frans en Loes een mooi boeket bloemen aangeboden en hen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Het koor heeft uitbundig geapplaudisseerd voor het echtpaar en velen hebben Frans en Loes persoonlijk gefeliciteerd. Ook in de nazit na de laatste repetitie waren Frans en Martijn middelpunt van de belangstelling.

Onze dirigent Martin heeft het koor flink aan het werk gezet. Immers de komende Cecilia mis  is over 6 weken en het koorprogramma is vol met o.a. de mis van Gounod die voor veel nieuwe leden nog onbekend is. Het was wel weer lekker zingen!

Een kleine groep leden kregen in zaal 5 (Tonzaal) de cursus/instructie website van Jan van der Aa en Ben Derks. Tijdens deze cursus is er extra aandacht besteed aan het opstarten van Wifi in het Raodhoes, het opstarten van onze website en het inloggen op de website. Ook de leden uit deze groep krijgen de presentatie nog via email toegestuurd zodat ze e.e.a. nog eens kunnen nalopen. De volgende week is er weer een cursus/instructie website. De leden die daarvoor zijn ingepland krijgen nog een herinneringsmailtje.

Voorzitter Theo deelt mede dat de nieuwe Corona-maatregelen het toestaan om vanaf de volgende week weer gezamenlijk te zingen. Dus:

Dinsdag 28 september 2021 zingen we weer gezamenlijk en start de repetitie om 19.30 uur tot 22.30 uur in het Raodhoes.

LET OP: Vanaf 25 september 2021 vind toegangscontrole plaats voor o.a. toegang tot horecagelegenheden. De Directie van het Raodhoes zal deze toegangscontrole, al of niet steekproefsgewijs, zeker gaan toepassen. Dus zorg voor een geldig vaccinatiebewijs zoals bijv de CoronaCheck app, Gele boekje en/of papieren bewijs waarop vermeld staat dat twee vaccinaties hebben plaatsgevonden.

Tot slot deelde Willemien Leeuw nog mede dat op de tafel een grote felicitatiekaart voor Ernest Rijs ligt. Ernest, erelid van Orpheus,  wordt 95 jaar en leden kunnen hun felicitatie voor hem op deze kaart plaatsen.

fijn je weer te zien