Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 21 juni 2022

Op deze langste dag van het jaar heet de voorzitter ons allen welkom op de repetitie. Hij geeft aan dat de Corona besmetting inmiddels weer in rap tempo toeneemt hetgeen ons toch weer aanspoort tot het nemen van maatregelen. We zullen de komende tijd weer genoodzaakt zijn om meer afstand te nemen en waar mogelijk het zigzag verband aan te houden.

Uit de ziekenboeg is er weer belangrijk nieuws te melden:

  • Marie-Louise van Rooij bezocht de afgelopen week een opticien voor het aanmeten van een nieuwe bril. Bij de oogmeting constateerde de optometrist een verhoogde oogdruk (glaucoom). Hij verwees haar met spoed naar een oogarts in het VieCuri die haar meteen doorverwees naar een kliniek in Leiden waar de behandeling zal plaatsvinden.
  • Riekie Hendrikx klaagt al geruime tijd over ernstige vermoeidheid en terecht blijkt na een ingesteld onderzoek. Afgelopen week zijn bij haar 2 stents geplaatst en zij wacht op plaatsing van enkele bypasses.
  • Trees Stolzenbach is voor controle opgenomen in het VieCuri voor het opnieuw instellen van haar pacemaker.
  • Wil Meulenkamp is na een heftige niersteen aanval besmet geraakt met het Coronavirus en maakt het gelukkig naar omstandigheid redelijk goed.
  • Mia van Ewijk  is afgelopen week getroffen door een heftige benauwdheid. Zo zeer dat ze naar de spoedeisende hulp is gebracht waar in ieder geval een fikse longontsteking is geconstateerd. Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog meer aan de hand is.
  • Ellen Borsboom is vanmiddag met hartklachten opgenomen in het VieCuri. Zij krijgt over enkele dagen een pacemaker en hopelijk blijft het daarbij, dan kan ze snel weer herstellen.

Tot slot moet het bestuur constateren dat het repetitiebezoek de laatste tijd bedroevend is. Dit moet veranderen! Het bestuur en de dirigent wil meer inzicht krijgen in het wekelijks repetitiebezoek. Leden die door bijzondere omstandigheden (bijv. door ziekte van zich zelf of partner) niet kunnen repeteren dienen zich conform afspraak af te melden bij Willemien of Marlies. Het is nodig dat koorleden zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Het wegblijven, met name zonder kennisgeving, benadeelt niet alleen de andere koorleden maar vertraagd ook ernstig het instuderen van bestaand en nieuw repertoire.
Voorts is het bestuur in samenspraak met de dirigent van plan een nieuwe basisopstelling voor het koor te maken. Hiervan kan alleen worden afgeweken op aanwijzing van de dirigent.

Met deze mededelingen krijgt dirigent Martin het woord. Die start meteen de stemoefeningen en begint vervolgens aan het repertoire. Na het startlied “Oh what a beautiful Morning” wordt daarbij deels het programma tijdens de H. Mis van 24 juli a.s. doorgenomen en wordt gewerkt aan de nrs. Hallelujah en Cantus Lacrimosus.

Na afloop van de repetitie worden de tenoren opgeroepen voor hun stemgroep repetitie op dinsdag 28 juni a.s. vanaf 19.00 uur.

fijn je weer te zien