Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 21 mei 2024

Allen van harte welkom op deze repetitieavond.

Zomeravondtreffen:
Het zit ons dit jaar niet mee! We dachten nog een leuk alternatief koor voor ons aanstaande Zomeravondtreffen achter de hand te hebben met de naam Brits Vocal Group. Het bestuur en alle leden van dit koor zijn erg enthousiast maar helaas, de dirigent is uitgerekend op die dag in het buitenland. Dus gaat het met dit koor het niet worden! Vanmiddag hebben we een nieuwe poging ondernomen en de Steyler Staar uitgenodigd, een bekend smartlappenkoor. We wachten nu op hun reactie.

Verjaardagen:
In de maand Mei zijn weer een aantal leden van ons koor jarig geweest. Dit zijn:

03 mei                Pieter Hovens, Bas
04 mei                 Theo Theeuwen, Bariton
07 mei                 Henriëtte van Gerven, Sopraan
08 mei                 Hortense van Leeuwen, Sopraan
22 mei                 Henni Heutjens, Sopraan.

Deze jaarlingen feliciteren we van harte waarvoor we met z’n allen de hieper-de-piep zingen.

Seizoenafsluiting:
Hoewel we aan het begin van dit jaar hebben medegedeeld dat de seizoenafsluiting 2024 zou plaatsvinden op 14 juli 2024 gaat ons dit waarschijnlijk niet lukken. De activiteit die we graag aan deze afsluiting  koppelen kan niet op zondag 14 juli plaatsvinden en we moeten dit zo als het er nu naar uitziet verplaatsen naar zaterdag 13 juli 2024. Definitief bericht volgt uiteraard nog.
Hoe dan ook, voor allen geldt dat onze laatste repetitie van dit seizoen plaatsvindt op dinsdag 9 juli 2024 en dat de eerste repetitie in het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op dinsdag 20 augustus 2024.

Start repetitie.
Aan het woord is Martin die meteen begint met de stemoefeningen. Daarna volgt een intensieve repetitie van het muzikale programma van het Zomeravondtreffen.

fijn je weer te zien