Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 22 februari 2022

Vandaag is het de eerste repetitie sinds 28 september 2021 die weer op de reguliere tijd kan beginnen. Hopelijk sluiten we hiermee een bizarre periode van bijna 2 jaren af waarin we door het Corona-virus werden bedreigd. De diverse Coronamaatregelen die tegen dit virus werden ingesteld beperkten ons allen op verschillende wijzen. Sociaal isolement en, voor ons als koorleden ook, muzikaal isolement beperkten ons fors en beïnvloedde ons leven zeer. Laten we hopen dat we vanaf nu weer terug kunnen keren naar een meer normaal leven waarin we ons ook muzikaal weer kunnen uitleven.

De opkomst van koorleden tijdens deze repetitie vandaag is een stuk groter als de vorige repetities en geeft goede hoop dat we over enkele weken weer meer op normale sterkte zijn. Velen onder ons hebben de aansporing uit de vorige week gevoeld om vandaag enigszins carnavalesk voor de dag te komen. Vooral de vele hoedjes, al of niet verlicht, gaven een feestelijke tint aan de repetitie. Aan het eind van de repetitie zal het tijdelijke feest comité bekend maken wie vandaag het mooiste is uitgedost.

Namens het bestuur deelt Hay mede dat Wim Vink aan de beterende hand is en uit het ziekenhuis is ontslagen. Voor verder herstel verblijft hij tijdelijk in een verpleeghuis. We houden contact met hem.

Martin geeft aan dat we op zaterdag 16 april a.s. de H. Mis in de Antonius kerk kunnen opluisteren. Alleen als voldoende koorleden, en vooral wat betreft mannen, hieraan deel kunnen nemen kunnen we een toezegging aan het kerkbestuur doen. Opnieuw wordt gevraagd wie dan niet kan. Slechts twee leden geven aan dat zij niet aanwezig kunnen zijn. Martin geeft aan dat er voldoende mannen aanwezig zijn en in principe kan onze bijdrage aan de H. Mis worden toegezegd. Willemien zal hiervoor zorg dragen.

Achter de vleugel hangt een groot vel papier met een tekst. Daar komen we straks nog op terug.

Anita heeft gisteravond nog op de valreep een email gestuurd naar de leden waarin wordt gevraagd de nummers Nao ‘t Zuuje en Aswoensdag mee naar de repetitie te nemen. We zitten tenslotte in de ‘vastelaovendstied’ en is het leuk om enkele vastelaovend leedjes te zingen.

Martin begint de repetitie vervolgens met de bekende stemoefeningen waarna het repetitie-repertoire wordt doorgenomen. Vlak voor de pauze treed Wieger naar voren en zet onder begeleiding van Martin het lied Kalinka in. Iedereen wordt verzocht de tekst tegen de wand op basis van deze melodie mee te zingen. Het werd een mooie ode aan koor Orpheus en aan het Raodhoes.

De pauze wordt nu weer als vanouds gehouden waarbij de leden hun consumptie gewoon weer aan de bar kunnen bestellen.

Na de repetitie maakt het tijdelijk feest comité (Willemien en Martin) bekend wie vandaag het mooist verklede koorlid is. Dit is Henriette van Gerven in de groep sopranen die in een fraaie uitdossing is verschenen.  Ze krijgt mét hartelijke felicitaties de prijs uitgereikt (een heerlijke fles wijn) gevolgd door een klinkend applaus van allen.

Martin sluit vervolgens de repetitie af met de mededeling dat er dinsdag 1 maart a.s. geen repetitie is i.v.m. de vastelaovend.

Onze eerste repetitie is weer op dinsdag 8 maart 2022 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Geniet allen van de vastelaovend en tot de volgende repetitie!!

fijn je weer te zien