Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 22 maart 2022

Voorzitter Theo heet allen hartelijk welkom op deze repetitie avond. Een speciaal woord van welkom voor mevrouw Leonie Merkx die veel interesse heeft om als alt ons koor te komen versterken! We zullen haar knuffelen zo als we dat bij elk nieuw lid doen!

Voorts constateert het bestuur dat er nog steeds een aantal koorleden zijn dat, ondanks de opheffing van alle Corona beperkingen, het nog te riskant vinden om aan de repetities deel te nemen. Dit is jammer want dat kan ons mogelijk belemmeren om op Paasavond de dienst in de Antoniuskerk op te luisteren. Dus hierbij namens het bestuur een oproep om elkaar weer enthousiast te maken en contact op te nemen met de afwezige koorbuurman- of vrouw.

Theo deelt voorts mede dat hij vanmorgen uitgebreid gesproken heeft met Fien Kuijpers. Ze vertelde hem dat haar darmonderzoek goed is verlopen en dat de onlangs ontvangen uitslag goed is. Hij geeft de hartelijk groeten van een opgeluchte Fien aan ons door.

Zoals de vorige week in de repetitie al aangegeven moeten we vanavond vier extra werken in onze map hebben. Er waren enkele koorleden die zich zorgen maakten dat deze aankondiging NIET op onze website zou zijn gezet. Dit is niet juist, de aankondiging staat wel degelijk op de website. Het is dubbelop om én de leden te informeren via de website én ook nog eens per email, daar moeten we van af. Raadpleeg dus steeds de website!!

Na deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin die meteen begint met de stemoefeningen. Dit maal bijzondere stemoefeningen waarin we op een hakkelende manier de toonladders op en af zingen. Na deze oefeningen worden de extra werken doorgenomen hetgeen met hier en daar enige correctie uitstekend gaat. Verfrissend is het nieuw uitgereikte nummer Amigos Para Siempre. De voor vele bekende melodie heeft wel nog wat hobbels in de tekst die samenhangen met het tempo. Maar het enthousiasme is groot en we zullen dit nummer over enige tijd zeker in ons repertoire opnemen.

Voorts wordt nog gewerkt aan het nummer Stemmenorkest (Largo uit Symp.nr. 9 van Dvorak). Steeds meer en steeds beter gaat ons dit lied goed af. Als we het eenmaal in ons koppie hebben zitten beschikken over een zeer mooi koorklankstuk!

Tot de volgende week.

fijn je weer te zien