Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 22 november 2022

Er is vandaag weer een groepsrepetitie geweest en wel voor de groep Sopranen. Dirigent Martin heeft voorafgaand aan de repetitie de groep aangesproken en gewezen op de noodzaak om  geconcentreerd de repetities van Orpheus te volgen. Zonder aandacht van de koorleden kan hij zijn werk niet goed doen en bereikt het koor onvoldoende resultaat. De groepsrepetitie verloopt verder prima en zowel de sopranen als de dirigent zijn er tevreden over.

Na een korte pauze begint het volledige koor om 20.30 uur de algemene repetitie. Voorafgaand neemt voorzitter Theo zoals gebruikelijk kort het woord. Hij deelt mede dat het inmiddels koud geworden is en dat de bladeren verkleuren en van de bomen vallen. Er zit dus weer verandering in de lucht en dat is ook te merken in het koor. De laatste tijd is er sprake van veel rumoer waarbij koorleden onrustig zijn en onder de repetitie veel met elkaar praten. Dit is jammer want daardoor lijdt de prestatie van het koor als geheel. Dirigent en bestuur hadden afgelopen week graag met elkaar gesproken over de vraag hoe we hier het beste mee kunnen omgaan. Vanwege allerlei omstandigheden lukte dat niet en gaan we nu in de bestuursvergadering van vrijdag 25 november a.s.  hier meer aandacht aan besteden.

Helaas hebben we vandaag weer een afmelding ontvangen. Dit keer heeft onze alt Mariet Caniels  zich definitief van het koor afgemeld. Mariet heeft aangegeven dat ze sinds haar hartoperatie onvoldoende energie heeft om repetities en uitvoeringen van het koor bij te wonen. Het bestuur betreurt deze afmelding zeer maar respecteer uiteraard de beslissing van Mariet. Wij wensen haar in de toekomst veel gezondheid en een fijne tijd toe.

Met deze woorden geeft Theo het woord aan de dirigent. Martin geeft nog eens voor het voltallige koor aan dat hij het van belang vindt dat de koorleden geconcentreerd de repetitie volgen en zich niet laten afleiden door steeds met elkaar te praten. Hierdoor ontstaat hinderlijk rumoer waardoor hij zijn werk niet goed kan doen. Martin geeft aan dat hij graag een zo goed mogelijk resultaat met het koor wil behalen en dat kan alleen als we er samen aan werken. Natuurlijk mag er tussen de liederen door wel even worden gepraat maar bij het instuderen graag aandacht.

Verder deelt Martin mede dat dinsdag 29 november a.s. zijn vrouw zeer waarschijnlijk aan haar hart wordt geopereerd. Dan is hij niet aanwezig en de repetitie zal dan komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een inhaal repetitie. Deze is al gepland op zaterdag 3 december a.s. maar met het oog op het komende Sinterklaasfeest is het de vraag of we de inhaal repetitie niet eerder moet houden bijvoorbeeld op zaterdag 26 november a.s.. Na een stemming wordt besloten dat de inhaal repetitie wordt gehouden op zaterdag 3 december a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur in het Raodhoes.

Met deze mededelingen start Martin de stemoefeningen op en beginnen we met het repeteren van de kerstnummers. Om 22.00 uur is de repetitie weer afgelopen. Met een goed gevoel gaan dirigent, bestuur én koorleden huiswaarts. Martin en zijn vrouw worden voor komende dinsdag heel veel sterkte, succes en beterschap toegewenst.

fijn je weer te zien