Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 23 mei 2023

Vandaag wordt de jaarvergadering gehouden hetgeen betekent dat we tot 21.00 uur repeteren en daarna vergaderen.

Na wat correcties in de opstelling van de groep Sopranen begint onze dirigent Martin meteen met de stemoefeningen. Vervolgens wordt ons programma voor het Zomeravondtreffen intensief doorgenomen. Met name Colors of de Wind heeft in de volgende repetities nog extra aandacht nodig. Rond 21.30 uur, na de pauze, start de ledenvergadering. Na het tekenen van de presentielijst opent voorzitter Theo deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt afgehandeld en de vragen tussendoor worden door het bestuur beantwoord. Gelet op o.a. de ontwikkelingen in onze financiële situatie zullen we ons moeten voorbereiden op de toekomst. In het kader hiervan kondigt  onze voorzitter een leden-enquête aan. Mede op basis van de resultaten uit deze enquête zullen we onze toekomstige koers bepalen.  Het is dus belangrijk dat alle leden deze enquête ook daadwerkelijk invullen. Het enquêteformulier zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.

Ook onze dirigent Martin gaat kort in op de muzikale toekomst van ons koor. Met name het gering aantal mannelijke leden baart hem zorgen en maakt het wellicht in de toekomst noodzakelijk om de sopraan- en altstemmen verder op te splitsen naar een 3e stem. In dat verband zal het mogelijk noodzakelijk zijn stemtesten te houden. Verder betreurt Martin het dat het repetitiebezoek bij bepaalde stemgroepen tegenvalt. De afwezigen moeten later opnieuw worden geïnstrueerd hetgeen extra werk betekent én mede daardoor ook meer repetitietijd vergt. Laten we dit voorkomen door zoveel als mogelijk tijdens de repetitie aanwezig te zijn. Tot slot bedankt Martin voor de medewerking en de aandacht. Aan het einde van de vergadering worden Twan Blok, Theo Theeuwen, Hay Hilberts en Ben Derks nog even in het zonnetje gezet vanwege hun werkzaamheden m.b.t. het opschonen en opruimen van ons bestuur- en muziekarchief. Een heerlijke fles wijn wordt hen overhandigd.

Nadat alle vragen beantwoord zijn sluit Theo de vergadering en wenst allen een wel thuis. Een uitgebreid verslag van deze vergadering volgt t.z.t.

fijn je weer te zien