Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 23 november 2021

Repetities KGK Orpheus zijn dit jaar gestopt

Het is vandaag dinsdag 23 november 2021 en we hebben vanmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur repetitie. Voorzitter Theo komt iets later en Martin begint alvast met de repetitie. Het nieuwe arrangement Stille Nacht wordt uitgedeeld en we repeteren dit meteen. Het klinkt zeer mooi. Daarna worden nog liedjes zoals het Stemmenorkest, Tollite Hostias, O Mary don’t you Weep en Kerstleedje gerepeteerd. Inmiddels arriveert ook Theo die de aanwezige bestuurders vraagt voor een kort overleg buiten de repetitiezaal.

Na dit overleg deelt Theo de aanwezige leden mede dat het bestuur, in overleg met Martin, heeft besloten dat Orpheus dit jaar zal stoppen met repetitie. De Coronabesmettingen lopen dramatisch op en ook de ziekenhuisopnamen stijgen alleen maar. Veranderingen hierin binnen redelijke termijn is niet meer te verwachten. Het bestuur is van mening dat het niet meer langer verantwoord is om leden tijdens repetities bij elkaar te laten komen, ook al wordt afstand gehouden en worden mondmaskers gedragen. Het besmettingsgevaar, ook al is men gevaccineerd, wordt te groot met het risico dat leden alsnog door een ernstige besmetting in het ziekenhuis terecht komen.

Vandaag zijn 30 koorleden verschenen. Er hebben zich veel meer koorleden afgemeld omdat zij het ieder voor zich niet meer verantwoord vinden om gezamenlijk te zingen. Met dit kleine aantal leden is het ook niet meer mogelijk om in voldoende mate het voorgenomen kerstprogramma voor te bereiden. Hierdoor komt ook ons kerstprogramma 2021 te vervallen.

Bestuur en dirigent betreuren het zeer dat we nu moeten stoppen met zingen. We hadden gehoopt met een verschuiving naar de middag toch nog door te kunnen. Echter zorgvuldigheid én onze zorg om de gezondheid van onze leden dwingen ons er toe nu, voor dit jaar, te stoppen.

Bestuur en dirigent wensen alle leden een mooi Sinterklaasfeest, Fijne Kerstdagen en een goede start in het nieuwe jaar 2022. Uiteraard zal het bestuur contact met jullie blijven houden en jullie blijven informeren als daartoe aanleiding bestaat.

Blijft allen gezond en tot volgend jaar.

fijn je weer te zien