Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 24 oktober 2023

Er zijn vanavond weinig afmeldingen en kunnen we spreken van een volle ‘repetitiebak’. Met deze constatering heet voorzitter Theo alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is gericht aan onze gasten. Vanavond zijn opnieuw te gast enkele dames en een heer van het vroegere koor The Voices. Zij komen nog eens snuffelen aan Orpheus, dames en heren ook jullie hartelijk welkom.
Voorts breng ik bij deze de hartelijke groeten over van de heer Jens Seebeck die sinds vorige week op afroep beschikbaar is als pianist. Jens prees de leergierigheid en discipline van de aanwezige koorleden.  Hoewel we de vorige week slechts gedurende een halve repetitie hebben gerepeteerd steken we zijn opmerking zeker als een compliment in onze zak.

Verjaardagen.
Door de drukke agenda van de afgelopen weken zijn we niet toegekomen aan het melden van de in oktober jarige koorleden onder ons. Op onze website staat per maand aangegeven wie er die maand jarig is. Voor de maand oktober zijn dit Lies Huijs, Martin Hermans, Sjaak Janssen, Truus Neeten, Erna Donselaar en Theo van den Heuvel. Met een applaus en een enthousiast gezongen Lang-zal-hij/zij-Leven gevolgd door een daverende hierperdepiep worden de jarigen door het koor gefeliciteerd.

Caecilia.
Zondag 12 november a.s. vieren we ons jaarlijks Caeciliafeest. Omdat we dit jaar geen jubilarissen hebben is er meer tijd vrij om de verborgen talenten van onze koorleden te ontdekken. Wie iets wil voordragen, als solist of in groepsverband, dit graag zo spoedig mogelijk bekend maken bij Willemien.
De Muziekcommissie heeft een kleine wijziging in het muzikale programma van de Caeciliamis aangebracht. Dit is op de website aangepast en via een nieuwsbrief aan iedereen bekend gemaakt.

Maria Auxiliatrix.
Op 15 december a.s. zingen we voor de bewoners en familieleden die op de Horstgraaf van Maria Auxiliatrix wonen. Ruim 40 koorleden zijn hierbij aanwezig waardoor we de luisteraars op een volle koorklank kunnen trakteren. De voornamelijk kerstliederen die we ten gehore brengen zijn inmiddels door de Muziekcommissie vastgesteld en zullen binnenkort op de website en via een nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Repetitiepauze.
De vorige week is er enige commotie geweest m.b.t. het serveren van de thee door “t Raodhoes. Afgesproken is nu dat de theedrinkers dezelfde service krijgen als de koffiedrinkers, dus mét een glaasje likeur/slagroom en een brownie. Deze service kan wel leiden tot een iets langere wachttijd.

Denk eraan.
Inhaal repetitie: 
Op zaterdag 28 oktober a.s. is er van 11.00 uur tot 13.00 uur een inhaalrepetitie in ’t Raodhoes.

Geen repetitie:
In verband met het Sinterklaasfeest is op dinsdag 5 december a.s. (pakjesavond) geen repetitie. Op deze avond is ‘t Raodhoes gesloten. Bestuur en dirigent kijken nog naar de mogelijkheid van een inhaalrepetitie hiervoor.

Met deze mededelingen krijgt Martin het woord. Die begint meteen met de stemoefeningen waarna we starten met het repeteren van de liederen uit ons muziekprogramma. Na de pauze wordt volop gewekt aan het lied Colors of the Wind dat geheel is doorgenomen. Aan de gasten vanavond zijn de desbetreffende muziekpartijen ter beschikking gesteld zodat ook zij volop kunnen meezingen.

Exact om 22.02 uur zingen we de laatste noten van Colors of the Wind en bedankt Martin de aanwezigen wederom voor hun medewerking.

fijn je weer te zien