Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 25 april 2023

In verband met afwezigheid van meerdere bestuursleden vandaag opent Martin de repetitie en heet allen van harte welkom.

Martin geeft vervolgens aan dat wij op 23 juni a.s. het Zomeravondtreffen hebben met meerdere koren. De laatste tijd komt het helaas regelmatig voor dat meerdere koorleden van ons, al of niet afgemeld, niet aanwezig zijn. Zelfs bij de uitvoering van de paaswake is het voorgekomen dat de meerderheid van onze Alten en ook meerdere sopranen en tenoren niet aanwezig waren. Dit terwijl in de voorbereidingen vooraf, duidelijk werd aangegeven dat er slechts weinigen niet aanwezig zouden zijn.

Ons muzikaal programma voor het Zomeravondtreffen is stevig en zit nog niet volledig. Het is noodzakelijk dat we tijdens de komende repetities er flink tegen aan moeten om ons tijdens dit treffen goed te presenteren. Martin spreekt derhalve de hoop én de verwachting uit dat als het even kan alle koorleden tijdens de repetitie aanwezig zijn en uiteraard ook tijdens het Zomeravondtreffen zelf. Daarnaast merkt Martin op dat hij alleen goed met het koor kan repeteren als er bij alle koorleden aandacht is. Dit betekent: niet door elkaar heen praten en kletsen en actief meezingen. Ook is het hinderlijk dat veel leden niet de juiste koorpartijen bij zich hebben. Het verzoek is om thuis steeds de repetitie map goed bij te werken. Tot slot is het verzoek van Martin om ook thuis meer aandacht te besteden aan het leren van de koorpartijen. Neem thuis bijvoorbeeld zelf nog eens de tekst van het lied door en luister bijvoorbeeld via YouTube of Spotify eens naar de uitvoering van het lied.

Na de pauze deelt Martin mede dat hij vanaf de volgende week weer gaat starten met repetities voor stemgroepen. Als eerste komen de Alten aan de beurt. Door deze stemgroep repetitie wordt de repetitietijd op dinsdag 2 mei a.s. als volgt:

19.15 uur tot 20.15 uur Repetitie voor de groep Alten;

20.15 uur tot 20.30 uur Pauze;

20.30 uur tot 22.00 uur Repetitie gehele koor, zonder pauze.

Dus: Dinsdag 2 mei a.s. beginnen de Alten om 19.15 uur en het gehele koor om 20.30 uur.

fijn je weer te zien