Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 25 januari 2022

Na weer vele weken van lockdown is er vandaag voor het eerst sinds 23 november 2021 een gezamenlijke repetitie. Hoewel alle koorleden zijn opgeroepen om vanmiddag aanwezig te zijn, zijn er in totaal +/- 30 leden komen opdagen. Velen hebben zich afgemeld o.a. omdat ze de Corona-situatie nog te gevoelig vinden, omdat ze andere afspraken hebben of omdat ze geen documenten voor de toegangscontrole bij zich hadden.

Theo van den Heuvel (en zijn vrouw Carla) vieren momenteel vakantie op de Bahama’s en zijn de komende weken niet aanwezig.

Ben heet vanmiddag alle aanwezigen welkom en  geeft aan het fijn te vinden dat er toch voldoende leden zijn komen opdagen om een zinvolle repetitie te houden. Verder geeft hij een korte schets op de ontwikkelingen in de coronamaatregelen en het daarop aangepaste protocol van de KBZON.

Vandaag is de repetitie ’s middags, maar vanaf de volgende week zullen de repetities weer ’s avonds zijn. I.v.m. mildere coronamaatregelen kunnen we nu tot ’s avonds 22.00 uur repeteren in het Raodhoes. Na een stemming onder de aanwezigen is afgesproken dat de repetities vanaf dinsdag 1 februari 2022 zullen aanvangen om 19.00 uur tot +/- 21.30 uur inclusief een korte pauze.

Om de pauze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zal voorafgaand aan de repetitie aan de aanwezigen koorleden worden gevraagd wat ze tijdens de pauze willen drinken. De drankenlijst die hieruit ontstaat geven we af aan de bar waar alvast voorbereidingen voor de pauze kunnen worden getroffen. Om het eenvoudig te houden kan alleen gewone koffie, fris of bier worden opgegeven. We hopen hiermee dat er geen repetitietijd verloren gaat.

Ben wenst verder allen een fijne en leerzame repetitie.

Inmiddels staat Willemien bij de vleugel en vraagt even aandacht voor een vrolijk bericht. Ze deelt mede dat onze dirigent Martin gisteren opa is geworden. Zijn dochter is bevallen van een dochtertje en met moeder en kind is alles prima. Martin krijgt namens allen een cadeau overhandigd  en krijgt van ons allen een welgemeend proficiat en een applaus. Martin dankt allen voor deze warme aandacht en begint vervolgens met de repetitie.

Deze begint uiteraard met stemoefeningen waarna liederen zoals Beautifull Morning, Hart of my heart, Oh Mary don’t you weep en Missa Lyrique worden doorgenomen. Omdat we geen pauze hebben gehouden is de repetitie rond 15.30 uur afgelopen. Veel vreugde omdat we onze stemmen weer in gezamenlijkheid hebben kunnen horen.

fijn je weer te zien