Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 25 oktober 2022

Voorzitter Theo heet iedereen op deze repetitieavond van harte welkom. Vanavond zou Joop Kranen ons in de repetitie begeleiden op de piano ter voorbereiding op de Cecilia mis. Joop heeft helaas door coronabesmetting moeten afzeggen. Echter a.s. zondag, zo heeft hij ons medegedeeld, zal hij zeker wel aanwezig zijn en daar hopen we dan ook maar op.

Voor aanstaande zondag zijn de volgende mededelingen van belang:

  • Iedereen dient om 9.15 uur in de Antoniuskerk te Blerick aanwezig te zijn voor het inzingen en repeteren met Joop;
  • Alleen die stukken in de map die we zondag zingen. Dus laat alstublieft het overige muziekarchief thuis. (Iedereen heeft per mail de volgorde van de te zingen stukken ontvangen);
  • Denk eraan dat de klok een uur is teruggezet in verband met het einde van de zomertijd;
  • We doen allemaal de zondagse kleren aan dus geen concert kleding;
  • Zijn er nog koorleden die zich niet hebben aangemeld voor aanstaande zondag (dit geldt zowel voor de koffietafel als het voordragen van iets) dan kan dit tot morgenvroeg want dan moeten we bij ’t Raodhoes melden hoeveel koorleden er aanschuiven bij de koffietafel;

Tot slot is het goed nieuws dat zondag tijdens de koffietafel ook Tonny Janssen, onze gouden jubilaris, en haar man Sjaak aanwezig zullen zijn. Beiden komen pas in de zaal als iedereen aan tafel heeft plaatsgenomen. Ik verzoek iedereen dringend alleen bij binnenkomst van Tonny en Sjaak te applaudisseren en niet naar hun toe te gaan om beiden te knuffelen of iets dergelijks. Het zal voor beiden sowieso een zeer emotionele toestand zijn.

Na de koffietafel zal in tegenstelling tot andere jaren de huldiging in twee delen plaatsvinden. Het eerste deel bestaat uit de huldiging van Tonny die daarna waarschijnlijk met Sjaak in verband met gebrek aan conditie van Tonny weer naar huis zullen gaan. Maar dat is op dit moment nog onzeker. Vanwege haar zwakke conditie zal het feliciteren van Tonny achterwege blijven. Tonny heeft gevraagd om in plaats daarvan het heel fijn te vinden dat eventuele cadeautjes voor haar jubileum worden gegeven in de vorm van een bijdrage voor de Longstichting. Het bestuur zal ervoor zorgen dat daarvoor een geschikte doos of bus gereed staat.

Nadat Tonny is gehuldigd vindt de huldiging van de jubilarissen Hortense en Kitty plaats.

Het bestuur wenst iedereen vanavond een mooie repetitie en voor a.s. zondag een fijne Caeciliaviering. Het woord is aan onze dirigent Martin.

Ook Martin heeft enkele mededelingen.

Groepsrepetitie:
Martin geeft aan dat het bestuur akkoord is met het houden van groepsrepetities vanaf dinsdag 1 november a.s.
Daarbij is afgesproken dat de groepsrepetitie begint van 19.30 uur tot 20.15 uur. Daarna zal er een pauze zijn van 15 minuten waarna om 20.30 uur de repetitie van het hele koor start. De volledige koorrepetitie gaat zonder pauze door tot het einde om 22.00 uur.

Er zullen drie groepsrepetitie worden gehouden nl. de groep Alten, de groep Bassen/Baritons en de groep Sopranen. Als eersten starten we met de groepsrepetitie Alten. Daarna bekijkt Martin wat de volgende groep zal zijn. Samenvattend:

Dinsdag 1 november 2022:

  • Groepsrepetitie Alten: Aanwezig zijn om 19.15 uur en start repetitie om 19.30 uur; Einde groeps- repetitie om 20.15 uur;
  • Koorrepetitie: Aanvang 20.30 uur tot 22.00 uur zonder pauze.

Inhaalrepetitie:
Verder is al eerder gezegd dat de repetitieavond op 15 november a.s. om persoonlijke omstandigheden komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een inhaal repetitie gehouden op zaterdag  19 november van 11.00 uur tot 13.00 uur in ’t Raodhoes.

Onze muziekarchivaris Hay deelt nog mede dat er na de pauze op tafel de nieuwe partituur van “Stille Nacht Heilige Nacht” ligt. Hij vraagt aan iedereen een exemplaar hiervan mee te nemen. Tot slot deelt Ben namens de Muziekcommissie mede dat we na de Caeciliaviering gaan werken aan het kerstmis repertoire. De liederen daarvoor zullen op de website bekend worden gemaakt. Aan iedereen het verzoek de website tijdig te raadplegen.

Na deze mededelingen start Martin de repetitie met de stemoefeningen waarna we het liedprogramma van de Caeciliamis doornemen alsmede enkele kerstliederen. Hiermee is het al snel 22.00 uur en is de repetitie alweer voorbij.

fijn je weer te zien