Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 26 april 2022

Naast een hartelijk welkom aan koorleden en dirigent heet onze voorzitter ook mevrouw Constance Jentjens van harte welkom. Constance is fotograaf die enkele amateur kunstverenigingen zoals KGK Orpheus in hun wekelijkse activiteit(en) fotografeert. Het doel daarbij is om ten behoeve van de Culturele Start in de Gemeente Venlo in beeld te brengen dat het verenigingsleven na de Corona periode weer volop in bloei komt. Het bestuur heeft gemeend om aan deze promotiecampagne deel te nemen om daarmee de bekendheid van ons koor te vergroten en wellicht zoekenden een adres te geven waar ze zich zouden kunnen (aan)melden. Dus beste mensen: Graag een ‘cheese-gezicht’ !!!

Helaas hebben we vorige week donderdag afscheid moeten nemen van ons koorlid Willem Vink. Het was een waardig afscheid en het was fijn dat ons koor met 15 leden daarbij aanwezig was. Een eerbetoon aan Willem is inmiddels op onze website geplaatst.

Misschien ten overvloede, maar dan toch, herinnert de voorzitter de leden nog even aan de afspraak die de vorige week gezamenlijk is gemaakt om de discipline tijdens de repetitie erin te houden. M.a.w. graag ook vandaag aandacht tijdens de repetitie zonder verstoringen zoals praten en kletsen.

Vandaag heeft onze muziekcommissie voorafgaand aan de repetitie vergaderd. Daarbij zijn de ingebrachte repertoire-ideeën door de commissieleden besproken. Als er nog koorleden zijn die eigen repertoire ideeën hebben dan kunnen die alsnog worden ingebracht. Uit het totaal aan ideeën zal t.z.t. een selectie worden gemaakt.

Na deze mededelingen krijgt Martin het woord die de repetitie zoals vertrouwd opstart. Ook vandaag weer een vruchtbare repetitie waarin de puntje op de i werden gezet.

fijn je weer te zien