Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 26 maart 2024

Voorzitter Theo heet alle aanwezigen van harte welkom op deze repetitie.
Eerder al is gezegd dat het bestuur van plan is om een tweetal koorcommissies op te tuigen.
Eén voor de activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden zoals de seizoenafsluiting, de Cecilia, zomeravondtreffen of een andere kooruitvoering.
De tweede commissie die we willen opzetten is de Sociale commissie die zich bezig gaat houden met het wel en wee van onze koorleden, bijv. een bloemetje of bezoekje bij een ziek lid of een praatje ter ondersteuning. In de leden-enquête hebben meerdere leden aangegeven wel deel te willen nemen aan deze commissies. Omdat de recentelijk nieuwe leden ten tijde van de leden-enquête nog geen lid van het koor waren kunnen zij die interesse hebben in een van de commissies zich alsnog opgeven bij het bestuur.

De activiteitencommissie komt voor het eerst bijeen op vrijdag 12 april a.s. om 14.00 uur in ’t Raodhoes. De Sociale commissie komt voor het eerst bijeen op vrijdag 19 april a.s. eveneens om 14.00 uur in ’t Raodhoes. De betrokken leden zullen voor deze bijeenkomsten nog via een email persoonlijk worden uitgenodigd.

Het woord is aan Martin. Deze geeft aan dat nu toch snel de uitvoering in de Meeuwbeemd nadert. Ben zal deze week het muziekprogramma en verdere informatie voor dit optreden via een nieuwsbrief naar de leden sturen. Vanavond zullen we in het eerste deel van de repetitie enkele liederen uit dit programma door nemen en in het tweede deel van de repetitie zullen we aandacht besteden aan Colors of the Wind en aan Scarborough Fair.

Met deze mededelingen wordt de stemoefening gestart waarna we ijverig de voorgenomen liederen door nemen. Snel is het weer 22.00 uur en is de repetitie weer voorbij.

fijn je weer te zien