Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 27 juni 2023

Aan alle aanwezige koorleden hartelijk welkom op deze repetitieavond.

Martin kijkt kort terug op ons Zomeravondtreffen vrijdag 23 juni jl. Het is, mede door het goede weer, een prachtig en gezellig treffen geworden waarin de vier koren goed van zich hebben laten horen.

Van de zijde van KGK Orpheus zijn opmerkingen gemaakt dat Orpheus eigenlijk zelf wel wat meer liederen had kunnen zingen. Martin geeft aan dat wij als organiserend koor gastheer zijn geweest van het korentreffen. En als goede gastheer laat je vooral de gasten schitteren en blijf je zelf wat meer op de achtergrond. Dat hebben wij met onze zes liederen, verdeeld over een openings- en een sluitingspresentatie, goed gedaan. Als gastheer moeten we zelf zeker niet meer gaan zingen.

Qua presentatie zagen we dat het koor Schoën Luuj zich presenteerde in bij het koor passende kleding waarbij de dames vrolijke hoedje droegen en de heren in paars-zwart verschenen. Het koor The Oldtimers verscheen in uniforme kleding terwijl het koor Doën Beejein casual was gekleed. Bij Orpheus was de afspraak om in zwart-wit te verschijnen. Helaas is dat niet geheel gelukt en waren er meerdere leden die in afwijkende kleuren verschenen.
Met name de koren Schoën Luuj en Doën Beejein presenteerden hun liederen met passende bewegingen waarmee de koorleden expressie gaven aan hetgeen ze zongen. De koren Orpheus en The Oldtimers hadden een meer statische presentatie. Opvallend was dat alleen Orpheus zong met de partituren in de hand terwijl de leden van de andere koren alles uit hun hoofd zongen. Wellicht dat Orpheus hier in de toekomst ook aan kan gaan werken.
Martin geeft voorts aan dat geen enkel koor foutloos heeft gezongen. Maar daar ging het in het Zomeravondtreffen niet om. De bedoeling was dat een aantal koren zich muzikaal treffen om vervolgens, na ieders presentatie, nog een leuke, gezellige en informele ontmoeting met elkaar te hebben. En dat is, mede ook gelet op de vele positieve reacties, zeker gelukt.

We hebben met vandaag nog 3 repetities te gaan voor onze jaarafsluiting op 16 juli a.s. Martin geeft aan dat hij in deze repetities vooral accenten wil leggen op werken van Karl Jenkins en ook het lied Colors of the Wind opnieuw bij de horens wil pakken.

De repetitie map moet dus nog worden aangevuld met lied D86 Colors of the Wind. Zie verder ook de website onder Agenda.

Vervolgens start Martin de stemoefeningen op en repeteren we o.a. Cantilena en Cantus Lacrimosus van Jenkins.  Het einde van de repetitietijd is toch weer snel bereikt waarna ieder zijns/haars weegs gaat.

fijn je weer te zien