Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 27 september 2022

De repetitie begint vandaag een beetje rommelig. De kooropstelling zoals we die aan het Raodhoes hebben doorgegeven is niet helemaal correct uitgevoerd. Hierdoor moeten we de opstelling aanpassen hetgeen tijd kost. Daardoor staat de piano er ook wat later en verliezen we ongeveer 10-15 minuten van onze repetitie tijd. Jammer, maar dat kan natuurlijk wel eens gebeuren.

Theo verwelkomt vervolgens iedereen van harte en deelt mede dat de aanvankelijk aangekondigde nieuwe tenor toch niet komt. Hij heeft enige tijd last van Corona gehad en ziet nu toch, althans voorlopig, af om bij ons te komen zingen. Wie weet, komt er op een latere tijdstip toch nog een match met hem.

Uit de ziekenboeg komt helaas het bericht dat onze bas Jac Houtzager afgelopen vrijdag met zijn fiets van de weg is geraakt. Waarschijnlijk als gevolg van een schrikreactie door een achteropkomende, veel te hard rijdende auto en motor. Door de val is hij buiten kennis geweest en met de ambulance naar VieCuri vervoerd. Hier is hij uitgebreid onderzocht. Er is sprake van een sleutelbeen kwetsuur, een gebroken rib en een flinke hoofdwond. Theo heeft hem inmiddels weer thuis bezocht en hij groet iedereen en hoopt over enkele weken weer present te zijn. Op de tafel ligt een beterschapskaart die iedereen kan ondertekenen.

Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een tweetal koorprojecten. Een daarvan betreft het Deutsches Requiem van Brahms dat wordt uitgevoerd in Hamburg. Het project omvat een 5-daagse koorreis van 15 tot en met 19 oktober van dit jaar.

Het tweede project betreft een uitvoering van de Messiah van Händel in Berlijn, eveneens een 5-daagse koorreis van 31 oktober tot en met 4 november van dit jaar.
Op de tafel in het repetitielokaal ligt een flyer met meer info voor hen die geïnteresseerd zijn.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin die onmiddellijk begint met de stemoefeningen (geen tijd te verliezen!!). Vervolgens wordt het repertoire voor de komende Cecilaviering doorgenomen. Hiermee is het snel 22.00 uur en is de repetitie alweer voorbij.

fijn je weer te zien