Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 28-09-2021

De repetitieavond vandaag is een verademing! Voor het eerst sinds maart 2020 kunnen we weer gezamenlijk, als één groep, zingen. Een normale repetitie dus hoewel het bestuur het wel nog raadzaam vindt om enige afstand te bewaren.

Tien leden hadden het eerste deel van de avond cursus/instructie van de nieuwe website. Deze werd aandachtig en met interesse gevolgd en velen gaven aan dat het voor hun heel  leerzaam was.

De jaarlijkse Caecilia viering wordt dit jaar gehouden op 31 oktober in het Raodhoes! We hebben deze dag na het zingen van de Hoogmis in de Antoniuskerk in het Raodhoes de hele dag de beschikking over onze eigen lokalen 2 en 3 en de tussengang. Deze ruimten gaan we omtoveren tot een gezellige feestzaal. Volgende week (5 oktober) zullen we invulstroken uitreiken waarop iedereen kan aangeven of hij/zij met partner of introducee wil aanschuiven. Ook dan zal bekend gemaakt worden wat de eigen bijdrage zal zijn voor de lunch.

Ook in deze maand zijn er een aantal koorleden jarig. Gelet op de leeftijd van sommigen zou je kunnen concluderen dat zingen bij Orpheus je jong houdt! De volgende leden zijn in september jarig geweest:

3 september Frans Martijn                1935    tenor
16 september Ria Bouts                    1930    alt
19 september Frans Wijnen              1959    tenor
22 september Ernest Rijs                   1926    bas                 95 jaar
26 september José Lenssen              1941    sopraan          80 jaar
27 september Tiny Grubben             1931    alt                   90 jaar

Muzikaal heeft de dirigent met ons gewerkt aan de aanstaande Cecilia mis waarbij nagenoeg alle geplande liederen en uiteraard de Mis van Gounod onder de aandacht zijn gebracht.

Na afloop van de repetitie hebben Frans en Loes Martijn bij gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk de aanwezigen nog getrakteerd op een consumptie. Het lang-zullen-ze-leven werd volop voor hen gezongen waarna diverse felicitaties volgden.

fijn je weer te zien