Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 28 februari 2023

Namens het bestuur heet Ben vanavond de aanwezigen koorleden van harte welkom. Het is vanavond, na het carnavalsgeweld van de afgelopen week, weer de eerste repetitie sinds 7 februari jl. Helaas zijn meerdere leden vanavond afwezig in verband met forse verkoudheid en enkele zelfs vanwege Corona. Naast carnavalsperikelen is ook het hondsbrutale koude weer van de afgelopen twee weken debet aan al die verkoudheden en mogelijk zelfs aan de Corona. Hoe dan ook, wij wensen alle zieken veel beterschap en hopen dat ze spoedig weer tijdens de repetities aanwezig kunnen zijn.

Van voorzitter Theo hebben wij het bericht ontvangen dat hij en Carla morgen, woensdag 1 maart a.s. weer op hun vertrouwde woonadres terug zijn. Gelet op het temperatuur verschil zal het voor hen thuis toch nog even stevig wennen zijn. Hoe dan ook, wij wensen beiden een behouden thuiskomst.

Van Theo hebben we ook het bericht doorgespeeld gekregen dat Mannenkoor Excelsior uit Tegelen gaat stoppen. In hun bijzondere algemene vergadering  op 26 januari jl. heeft het koor besloten om na 129 jaren op te houden te bestaan. Naast een onvoldoende bezetting per koorstem heeft de gemiddelde leeftijd van het koor én de daarbij behorende kwetsbaarheden de doorslag gegeven om het koor op te heffen.
Ter gelegenheid hiervan geeft Excelsior op zondag 23 april a.s. een slotconcert in Cultureel Centrum de Haandert in Tegelen. Naast het koor zullen als solisten optreden Ria Janssen, Ben Benders en Jens Seebeck.  Het concert begint om 15.00 uur tot waarschijnlijk 16.30 uur. Aansluitend worden de aanwezigen uitgenodigd om in de foyer van het centrum o.a. een kop koffie te drinken. Het Smartlappenkoor Steyler Staar zal daarbij enkele opbeurende liederen ten gehore brengen.

Zij die dit slotconcert willen bijwonen worden verzocht een (of meerdere) kaarten voor 12 maart a.s. te reserveren bij de secretaris van Excelsior, de heer Huub Roeffen, Riviersingel 54, 5931 SH Tegelen. Email: roeffen@ziggo.nl, Tel: 06-29406945.

Het volledige bericht van Excelsior ligt ter inzage op de repetitietafel.

Eveneens ligt ter inzage op de repetitietafel een poster van het Greuzel Ensemble. Dit Ensemble geeft op 17,18 en 19 maart onder leiding van Sef Gubbels een Greuzelconcert in de Venlonazaal in Venlo. Het belooft een mooi concert te worden waarbij de gouden schlagerjaren van Radio Luxemburg weer zullen herleven. De poster geeft informatie waar kaartjes voor het concert besteld kunnen worden. Voor meer informatie: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230130_95488567

Tot slot ligt ook op de repetitietafel een beterschapskaart voor Wilhelmien Smeets. Het vriendelijk verzoek aan allen om de kaart persoonlijk voor Wilhelmien te ondertekenen.

Met deze mededelingen geeft Ben het woord aan onze dirigent Martin.

Ook Martin wenst allen van harte welkom en deelt mede dat we gaan werken aan onze uitvoeringen tijdens de Paaswake en ons Zomeravond treffen. Als het goed is heeft iedereen via mail bericht ontvangen welke liederen we in elk geval tijdens de Paaswake zullen gaan voordragen. Dit blijkt inderdaad zo te zijn, hoewel niet iedereen alle liederen heeft. Hay zorgt hier en daar voor aanvulling waarna Martin kan beginnen met de stemoefeningen. We nemen vervolgens de Mis van Hummel door en werken daarna aan liederen zoals Agnus Dei, Dona Nobis Pacem en Herr deine Güte. Het nieuwe lied Colors of the Wind wordt uitgereikt en wordt kort nog even aangestipt. Het is snel 22.00 uur en is de repetitie al weer voorbij. Met de nodige afwezigen én met toch nog links en rechts aangedane stemmen vanwege een lange repetitie-wachttijd, carnaval en het recente koude weer  is Martin toch tevreden met het repetitieresultaat. Iedereen nog een fijne avond toegewenst en tot de volgende week.

fijn je weer te zien