Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 28 juni 2022

“Beste mensen, op deze fraaie dag heet ik jullie allen wederom van harte welkom op de repetitie”” , zo start onze voorzitter Theo zijn mededelingen deze avond.

Hij benadrukt nogmaals dat de Corona-besmettingen in rap tempo toenemen en ons weer aanzetten tot het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen. Dus mensen zorg voor afstand en indien noodzakelijk zullen we tijdens de repetitie weer in zigzag verband  moeten plaatsnemen.

Uit de ziekenboeg hebben ons een aantal (gelukkig ook positieve) berichten bereikt:

  • Marie-Louise van Rooij heeft afgelopen week een onderzoek gehad in een kliniek in Leiden. Ze heeft ons opgelucht medegedeeld dat er achter haar oog een minuscuul tumortje zit, weliswaar kwaadaardig, maar goed behandelbaar. De behandeling zal binnenkort plaatsvinden. Ze laat iedereen hartelijk groeten.
  • Riekie Hendrikx kreeg 10 dagen geleden 2 stents geplaatst en ze is nu alweer op de repetitie aanwezig. Welkom Riekie!!
  • Wil Meulenkamp zit nog thuis zijn Corona-besmetting uit te zieken. Veiligheidshalve blijft hij ook deze week nog thuis.
  • Mia van Ewijk, waarover we vorige week nog berichtte dat ze benauwdheid en mogelijk longontsteking heeft, is vandaag ook weer van de partij. Welkom Mia!!
  • Ellen Borsboom heeft de vorige week een pacemaker implantatie gehad en is nu alweer op de repetitie aanwezig. Welkom Ellen!!
  • Tiny Grubben heeft afgelopen week bezoek gehad van Willemien Leeuw. Het gaat met Tiny niet goed en ze is sterk vermagerd. Tiny heeft aangegeven dat het zó voor haar niet meer hoeft. De kwaliteit van leven is voor haar hard achteruit gegaan en we zullen haar bij Orpheus helaas niet meer kunnen omarmen. Wij wensen Tiny heel veel sterkte.
  • Mariet Caniels heeft in de afgelopen periode hartklachten opgelopen en ze is vrijdag j.l. in VieCuri opgenomen. In het ziekenhuis is vastgesteld dat ze een ernstige vernauwing van haar kransslagader heeft. We wensen Mariet uiteraard heel veel sterkte en beterschap.

De vorige week heeft de voorzitter al aangegeven dat het repetitiebezoek bedroevend slecht is hetgeen moet veranderen. Het bestuur en dirigent willen meer inzicht in het wekelijks repetitiebezoek. We verwachten dan ook dat leden verantwoordelijkheid tonen en zich volgens de geldende afspraak afmelden als zij om een geldige reden niet op de repetitie aanwezig kunnen zijn. Afmelding kan gebeuren bij Willemien Leeuw of bij Marlies van Soest.

Het bestuur en dirigent zullen de mogelijkheid onderzoeken om vaste repetitieplaatsen in te stellen. Zij die te laat of pas weer na weken (ongeldige afwezigheid) op de repetitie verschijnen kunnen dan slechts aanschuiven. Bovendien zal het bestuur in de toekomst leden op hun ongeldige afwezigheid aanspreken.

Tot slot, en zoals al eerder doorgegeven is onze laatste repetitie dit seizoen op 19 juli a.s. Op 24 juli houden we onze seizoenafsluiting. We zullen jullie deze week nog per email berichten wat de planning en het programma voor deze seizoenafsluiting is.

Theo geeft vervolgens het woord aan de dirigent. Martin deelt mede dat er vandaag een groepsrepetitie is geweest met de tenoren. Helaas waren maar 4 tenoren aanwezig. Niettemin is de groepsrepetitie goed geweest. Vanwege het gering aantal tenoren heeft Martin het koor vandaag gehergroepeerd zodat alles wat dichter bij elkaar zit.  Na de noodzakelijk stemoefeningen worden nummers uit het actuele repertoire enthousiast doorgenomen.

fijn je weer te zien