Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 28 maart 2023

Alle aanwezigen worden ook vandaag weer van harte welkom geheten door onze voorzitter. Hij brengt als eerste de jarige onder ons onder de aandacht. Deze zijn:

  • 28 maart            Ellen Borstboom, sopraan
  • 30 maart            Jeanne Smeets, alt

De dames worden van harte gefeliciteerd en uiteindelijk werd vlak voor de pauze en uit volle borst het lang-zullen-ze-leven gezongen met aansluitend de bekende hieperdepiep.

Mede als gevolg van Corona heeft Orpheus, buiten het zingen van missen, aan geen  uitvoeringen deelgenomen of zelf uitvoeringen georganiseerd. Daar willen we dit jaar verandering in brengen. Op vrijdag 23 juni 2023 organiseren wij het Zomeravondtreffen. Dit zal plaatsvinden in Eetcafé Elze in Hout-Blerick vanaf 19.00 uur.
We nodigen een 4-tal koren uit die er samen met ons een gezellige avond van gaan maken. Reserveer deze datum in de agenda en maak nu alvast vrienden en kennissen enthousiast voor het bijwonen van deze avond die gratis is bij te wonen. Verdere details krijgen jullie binnenkort van het bestuur.

Wij werden deze week gebeld door de Beleidsmedewerker Duitsland van de gemeente Venlo inzake het 650 jarig jubileum van de stad Krefeld. De gemeente Venlo is partnerstad van Krefeld en samen willen ze dit stadsjubileum organiseren en vieren. De Marketing- en Evenementenorganisatie van Krefeld houdt daartoe op 9 mei a.s. tussen 10.30 en 12.00 uur een bijeenkomst in het Stadskantoor Venlo. In deze bijeenkomst wordt met de deelnemende Venlose verenigingen en particulieren bekeken welke bijdrage ze aan dit jubileum kunnen geven. Ook ons koor is uitgenodigd  om te bespreken wat bij ons het beste zou passen en wat de mogelijkheden in Krefeld zijn. Een afvaardiging van ons bestuur zal in die bespreking aanwezig zijn. We houden jullie op de hoogte.

Op de repetitietafel ligt een uitnodiging voor het bijwonen van een voorjaarsconcert dat gegeven wordt door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging. Dit concert vindt plaats op zondag 16 april a.s. Aanvangstijd is 14.30 uur en de toegang is gratis.

Na deze mededelingen krijgt Martin het woord. Hij begint meteen met de stemoefeningen  en werkt voor de pauze enkele geprogrammeerde liederen door. Nieuw nemen we door het lied ‘You Raise Me Up’. Ook wordt het Kyrie en het Sanctus uit de Mis Hummel a capella doorgenomen. Hay Hilberts deelt mede dat er na de pauze het ontbrekende blad uit ‘Colors of the Wind’ op de repetitietafel gereed ligt. Aan ieder het verzoek hiervan een blad te nemen. Na de pauze deelt Martin mede dat hij het lied ‘Slavenkoor’ in een meer overzichtelijke partituur heeft gezet. Momenteel wordt dit uitgewerkt en de volgende week zal hij dit aan de koorleden ter beschikking stellen.
Als laatste lied wordt gewerkt aan het Cantilena van Jenkins. Met name de overgang van het ritmisch rustige deel naar het ritmische snelle deel is nog wat problematisch maar deze hobbel zullen we zeker gaan nemen. Het is inmiddels 22.00 uur en de repetitie is alweer afgelopen.

fijn je weer te zien