Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 3 januari 2023

Voorzitter Theo heet allen van harte welkom op deze eerste repetitieavond van het nieuwe jaar 2023. Met een brede lach op zijn gezicht geeft hij aan dat ons koor het jaar niet beter kan beginnen dan met het verwelkomen van twee dames, Ietske Titulaer en Ria Dekkers, die ons koor willen komen versterken. Wij hopen jullie snel het gevoel te kunnen geven dat jullie zéér welkom zijn in de Orpheus-familie! Zeker een mooie start van dit kersverse jaar!
Vandaag hebben we traditie getrouw een halve repetitie waarna we gezamenlijk het glas zullen heffen op het nieuwe jaar. Als voorzitter zal Theo dan namens het bestuur de beste wensen overbrengen in een korte toespraak. Namens het bestuur zal aan de leden een drankje en hapjes worden aangeboden.

Kort voor het einde van het oude jaar ontvingen wij het bericht dat ons koorlid Ria Bouts op woensdag 28 december 2022 op 92 jarige leeftijd is overleden. De familie heeft ons gevraagd om tijdens de uitvaartplechtigheid in de Aerdehof te Blerick voor haar enkele liederen te zingen. Uiteraard willen we daaraan tegemoet komen. In de ceremoniële ruimte is plaats voor maximaal 30 koorleden.
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 5 januari a.s. om 14.30 uur. Wij zullen om 14.00 uur kort inzingen en aanwezig zijn in concertkleding.
Bij binnenkomst van de genodigden om 14.30 uur zingen we het Locus Iste. Na het welkomstwoord van de uitvaartleidster zingen we Song of Peace. Na de dienst vormt het koor bij de uitgang of buiten een erehaag en zingen we het Ave Verum. Hoewel niet afgesproken met de familie is het onze intentie om tijdens het vertrek van de familie naar het crematorium het lied Remember Me o Lord of Frieden te zingen.  Daarna krijgen we in de aula koffie en iets hartigs aangeboden.
We zullen aan het einde van de repetitie vragen wie van de koorleden aanwezig kan zijn.

Op de tafel ligt een nieuwjaarskaart van Riet Rijs en een woord van dank van haar voor onze bijdrage en ons medeleven tijdens de uitvaart van haar man Ernest Rijs.

Hiermee geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Ook Martin wenst ons allen een goed en vooral gezond 2023. Laten we de slechte ervaringen uit het voorbije jaar achter ons en ons positief instellen voor het nieuwe jaar. Helaas begint dit wel minder mooi door de uitvaardienst van Ria Bouts.
Vervolgens begint Martin met inzingen waarna de liederen worden gerepeteerd die we tijdens de uitvaart van Ria Bouts zullen voordragen. Na deze zowel zittend als staand te hebben gezongen werken we nog aan het lied O What a Wonderful World. Hiermee is het inmiddels 21.00 uur en eindigt vandaag onze repetitie.
Gevraagd wordt nog wie van de koorleden donderdag 5 januari a.s. aanwezig kunnen zijn bij de uitvaartdienst. Per stemgroep wordt met handopsteken duidelijk wie wel en wie niet kan komen. Uiteindelijk zijn, goed verdeeld over de stemgroepen, 32 koorleden beschikbaar. Na deze telling starten we onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

In de foyer van ’t Raodhoes zijn al wat stoelen en tafels gereedgezet. Omdat het er toch te weinig zijn wordt met hulp van enkele koorleden nog enkele tafels en stoelen er bij gezet. Als iedereen een plaats heeft gevonden en ook een drankje heeft ontvangen begint Theo met zijn toespraak. Als eerste wordt getoast op het nieuwe jaar waarna hij het oude jaar memoreert met o.a. onze diverse activiteiten en ook met het noemen van de koorleden die ons helaas zijn ontvallen.  Wat betreft het nieuwe jaar geeft hij aan dat we aandacht zullen besteden aan ons 135 jarig bestaan, dat we eerder wegens Corona toestanden hebben moeten verschuiven, aan onze activiteiten in het kader van het Jenkinsjaar en aan overige activiteiten die we over niet al te lange tijd bekend zullen maken.
Hij wenst mede namens het bestuur allen een gelukkig, gezond en vooral muzikaal jaar toe.

Na Theo spreekt ook onze beschermheer Hay Gubbels ons allen kort toe. Hij feliciteert ons met de mooie zang waarvan hij en zijn vrouw hebben genoten tijdens de diverse uitvoeringen die zij hebben bijgewoond. Ook Hay wenst ons mede namens zijn vrouw een fijn en gezond 2023 toe en biedt ons van hun zijde ook een drankje aan.

Met een applaus van ons allen wordt het formele moment van de nieuwjaarsborrel afgesloten en horen we alleen nog maar het bekende geroezemoes als mensen onderling intensief met elkaar praten en lachen. Een fijn geluid dat doet vermoeden dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft.
Rond 22.30 uur stappen de eersten weer op om huiswaarts te keren en rond 23.30 uur zijn ook de laatste koorleden deze avond vertrokken.

Het nieuwe jaar 2023 is ook voor KGK Orpheus van start gegaan en we zullen ons laten verrassen wat dit nieuwe jaar ons weer te bieden heeft.

De beste wensen van allen aan allen!!

fijn je weer te zien