Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 3 oktober 2023

Helaas is onze voorzitter Theo en ook zijn vrouw Carla wegens ziekte afwezig. Namens het bestuur heet Ben alle aanwezigen van harte welkom.

Repetitie dinsdag 10 oktober 2023.
De repetitie van 10 oktober a.s. gaat niet door. In ’t Raodhoes wordt die avond een musical opgevoerd waardoor onze repetitiezaal niet beschikbaar is. Uitwijking naar de trouwzaal op de 1e verdieping heeft geen zin vanwege lawaaioverlast. Bestuur en dirigent bekijken nog of er een inhaal repetitie gaat plaatsvinden.

Ledenvergadering dinsdag 17 oktober 2023.
Op dinsdag 17 oktober a.s. is er een ledenvergadering waarin we het nieuwe huishoudelijk reglement aan de orde stellen. Deze dinsdag is er een halve repetitie tot 20.45 uur. Om 21.00 uur start de ledenvergadering. Het bestuur rekent er op dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn.

Optreden in de Horstgraaf, Maria Auxiliatrix Venlo (Zorggroep).
Ons aanbod om in de Horstgraaf van Maria Auxiliatrix te komen zingen is door de afdeling Activiteitenbegeleiding aldaar graag aangenomen. We kunnen de bewoners van de Horstgraaf met onze koorzang een leuke muzikale middag bezorgen.  De afdeling Activiteiten heeft ons gevraagd zo snel mogelijk door te geven of het wat ons betreft door kan gaan.

De planning daarvoor is als volgt:

Locatie:               Bewoners Horstgraaf, Maria Auxiliatrix Venlo (Zorggroep)
Datum:                Vrijdag 15 december 2023.
Tijdstip:               14.30 uur tot 15.30 uur.
Aanwezig zijn:    14.00 uur.

Het bestuur zal de koorleden een nieuwsbrief sturen met het verzoek om via mail door te geven of men wel of niet deelneemt aan deze uitvoering in de Horstgraaf. Graag doorgeven voor dinsdag 10 oktober 2023. We kunnen dan ook tijdig aan de Horstgraaf doorgeven of onze uitvoering wel of niet kan doorgaan.

Het bestuur hoopt dat er zich voldoende koorleden opgeven zodat we de bewoners van de Horstgraaf een mooie middag kunnen bezorgen.

fijn je weer te zien