Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 30 mei 2023

Koorleden en dirigent worden wederom van harte verwelkomd op deze repetitieavond.

Een speciaal woord van welkom aan enkele leden van het koor The Voices. Twee weken geleden hebben de besturen van The Voices en KGK Orpheus nader met elkaar kennis gemaakt. Naar aanleiding hiervan is een deel van de koorleden van The Voices vanavond tijdens onze repetitie aanwezig om te proeven hoe het zou kunnen zijn om bij Orpheus te zingen. Daarbij zal het duidelijk worden dat Orpheus allang niet meer het koor is dat uitsluitend zware en moeilijke klassieke muziek zingt. Hoe dan ook, luister maar naar ons, stel vragen en maak een praatje met onze leden. Dan zal duidelijk worden dat zingen voor ons nog steeds  een drijvende kracht is binnen een hechte koorgroep.

Op de tafel ligt een flyer van The Voices die op 9 juni a.s. het slotconcert geven in Zalzershaof. De leden van KGK Orpheus wensen jullie veel sterkte met dit emotionele afscheid.
Ook ligt op tafel een uitnodiging voor het Venloos Zomerconcert van Cantate op 17 juni a.s.

Wat betreft ons Zomeravondtreffen kunnen we mededelen dat uiteindelijk de volgende koren samen met ons een feestje willen maken tijdens dit treffen:

  • Zanggroep De Oldtimers
  • Smartlappenkoor Schoën Luuj
  • A capella zanggroep Doeën Beejein

Datums om te onthouden:

  • 23 juni 2023 Zomeravondtreffen (vanaf 19.00 uur in Eetcafé De Elze, Hout-Blerick)
  • 16 juli seizoenafsluiting (bootreis met lunch aan boord)

Maak vrienden en kennissen alvast enthousiast voor het bijwonen van ons Zomeravondtreffen. Het is gratis bij te wonen en het wordt oergezellig!!

Na deze mededelingen is het woord aan onze dirigent Martin. Deze deelt vooraf mede dat hij in samenspraak met het bestuur heeft besloten om de komende drie weken weer stemgroep repetities te houden. We beginnen met de Bassen/Baritons/Tenoren op 6 juni, vervolgens zijn de Sopranen op 13 juni aan de beurt en tot slot de Alten op 20 juni. De repetities zijn steeds als volgt ingepland:

  • 19.15 uur tot 20.15 uur Stemgroep repetitie
  • 20.15 uur tot 20.30 uur Pauze
  • 20.30 uur tot 22.00 uur Repetitie gehele koor

Na deze mededeling start Martin de stemoefeningen op  en wordt vervolgens gewerkt aan ons programma voor het Zomeravondtreffen.

Na de repetitie vraagt voorzitter Theo nog even de aandacht. De vorige week, tijdens onze jaarvergadering is aangekondigd dat we een leden-enquête houden. De enquêteformulieren zijn inmiddels gereed en liggen in een envelop op naam klaar op de tafel. Aan allen wordt gevraagd de eigen envelop mee te nemen en het enquête formulier in te vullen. Uiterlijke inleverdatum voor dit formulier is 27 Juni 2023. Omdat het formulier op naam is gesteld kan het in de bijgesloten envelop worden ingeleverd.

Dank voor jullie medewerking en tot de volgende week.

fijn je weer te zien