Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 31-08-2021

Tijdens deze repetitie zijn de twee nummers gerepeteerd. I.v.m. jaarvergadering slechts repetitie tot 20.45 uur
Dirigent vraagt aan eenieder de ademhalingsoefeningen thuis te herhalen.

fijn je weer te zien