Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 31 januari 2023

De afgelopen week heeft iedereen de nieuwsbrief van de Muziekcommissie ontvangen. In deze brief is informatie gegeven over onze optredens/uitvoeringen de komende tijd en zijn de partituren opgenomen die we de t.b.v. deze optredens/uitvoeringen nodig hebben. Aan alle koorleden is daarbij gevraagd de repetitiemap met deze partituren aan te vullen.

Verder zijn de volgende mededelingen gedaan:

  • Tijdens onze uitvoering van de Prinsen mis op zondag 12 februari a.s. dragen we concertkleding. (zonder vastelaovend decoraties);
  • In verband met het ontbreken van repetitieruimte in het Raodhoes (vastelaovend) is er op dinsdag 14 februari a.s. GEEN repetitie;
  • Uiteraard is op Vastelaovend dinsdag 21 februari a.s. eveneens Geen repetitie;
  • De eerste repetitie na vastelaovend is op dinsdag 28 februari om 19.30 uur in het Raodhoes.

Na de stemoefeningen hebben we deze repetitieavond gewerkt aan de Mis van Hummel en aan de liederen die we verder op de Prinsen mis gaan zingen.

In verband met de mededeling van Ria Deckers dat ze zojuist (weer) oma is geworden hebben we met z’n allen als felicitatie het lied “Wao is ’t kiendje dan” gezongen.

fijn je weer te zien