Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 31 mei 2022

Theo heet allen van harte welkom op deze repetitieavond. Het wordt vanavond weer een volledige repetitie zonder onderbreking zoals bijvoorbeeld een jaarvergadering.

Zeker ook een hartelijk welkom aan Mariet van den Beuken die vanavond voor het eerst sinds langere tijd weer aan de repetitie kan deelnemen.

Het bestuur is een beetje teleurgesteld omdat haar alleen indirect ter ore is gekomen dat er in de jaarvergadering onvoldoende aandacht is geweest voor de oud-leden van de muziekcommissie. Daarbij gaat het er met name om dat niet elk lid een persoonlijk bedankje van het bestuur heeft ontvangen voor hun deelname aan deze commissie.  Het bestuur én de dirigent stellen transparantie en openheid zeer op prijs en zouden het fijn hebben gevonden dat de op- of aanmerkingen rechtstreeks aan hen werden gecommuniceerd.

Het bestuur is altijd complimenteus als het gaat om koorleden die buiten hun zang andere activiteiten in het koor uitvoeren. Dus ook de oud-leden van de muziekcommissie dankt het bestuur van harte voor hun jarenlange creatieve inbreng.

Zoals al in de jaarvergadering is aangekondigd kunnen oud-leden zich opnieuw opgeven om lid te worden van de nieuwe muziekcommissie.

Het voorstel is dat uit elke stemgroep 2 koorleden zich als kandidaat voor de muziekcommissie aanmelden. Het streven is erop gericht om in de maand juni van dit jaar de aanmeldingen binnen te hebben. Bestuur én dirigent beoordelen vervolgens de aanmeldingen en zullen hieruit een keuze maken. Als we voortvarend te werk gaan kan nog voor het einde van dit koorseizoen een nieuwe muziekcommissie zijn geïnstalleerd.

Tot slot nog de mededeling dat op dinsdag 7 juni a.s. weer een stemgroep repetitie zal worden gehouden. Ditmaal voor de stemgroep Sopranen. De stemgroep repetitie start om 19.00 uur in het Raodhoes.

Vervolgens neemt Martin het woord over en staat nog kort even stil bij de functie van de muziekcommissie en bij de repertoire inbreng door koorleden. Het is goed als leden van de muziekcommissie repertoire ideeën binnen hun stemgroep bespreken en vervolgens in de muziekcommissie inbrengen. Voorts wijst Martin er op dat ook ons koor behoefte heeft aan nieuwe leden. Aan alle koorleden wordt gevraagd in hun eigen privé-omgeving om te kijken naar mogelijk nieuwe leden.

Vervolgens start hij de repetitie op met stemoefeningen waarbij ditmaal aandacht voor de hoge stemmen (sopranen en tenoren) en voor de lage stemmen (alten en bassen/baritons).

Vervolgens wordt na het zingen van het bekende nummer Oh What a Beautiful Morning enthousiast gewerkt aan de Missa Lyrique, A long Day Closes, Cantus Lacrimosus en aan het Hallelujah.

Voor dat we het in de gaten hebben is het alweer 22.00 uur en zit de repetitie er deze week weer op.

fijn je weer te zien