Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 4 juli 2023

In verband met afwezigheid van onze voorzitter Theo heet Ben namens het bestuur allen hartelijk welkom op deze repetitieavond. Theo heeft helaas zoveel pijn in zijn rug dat hij de repetitie vanavond moet laten schieten. Wij wensen hem veel sterkte.

Wij zouden vanavond graag het definitieve programma voor onze boottocht van zondag 16 juli a.s. willen vertellen. Helaas moeten we dat nog even uitstellen omdat een aantal details nog met het bootbedrijf moeten worden afgestemd. I.v.m. een drukke agenda bij dit bedrijf kunnen we pas donderdag 6 juni a.s. een en ander definitief afspreken. Dan weten we ook wat de precieze kosten zullen zijn en kunnen we de bijdrage van de leden vaststellen.
In het weekend zullen we een nieuwsbrief versturen waarin alle informatie is opgenomen en hoe hoog de eigen bijdrage is geworden. Dus hou de email de komende dagen goed in te gaten.
Om een goede inschatting te maken vraagt Ben welke leden zondag 16 juli zeker niet met de boottocht mee zullen gaan. In totaal melden zich vanavond 8 leden af.

Met deze mededelingen krijgt Martin het woord. Deze geeft aan dat na de pauze voor de Bas/Baritons de aangepaste versie van het lied Colors of the Wind zal worden uitgereikt. Vervolgens start hij met de stemoefeningen en nemen we de liederen Para Siempre en What a Wonderful World door. Daarna gaan we aan de slag met Colors of the Wind en met liederen van de componist Karl Jenkins. Het is alweer snel 22.00 uur en is de repetitie weer ten einde.

fijn je weer te zien