Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 4 juni 2024

Dames en heren hartelijk welkom op deze repetitieavond. Manfred, fijn dat je met een scherpe blik weer een van ons bent, hartelijk welkom.
Ook weer aanwezig vanavond onze pianist Jens Seebeck, van harte welkom.

Zomeravondtreffen:
Het zit ons niet mee! Vorige week hebben we een nieuwe poging ondernomen om een vierde koor uit te nodigen voor ons Zomeravondtreffen. Het betreft de Steyler Staar, een smartlappenkoor. We wachten nog steeds op hun reactie!!

Verjaardagen:
Deze maand hebben we weer een aantal jarigen onder ons:
01 juni                 Alice Janssen                                 Sopraan
01 juni                 Jens Seebeck                                 Pianist
06 juni                 Christel Cox                                   Alt
17 juni                 Mart van Gameren                       Tenor
20 juni                 José Goofers                                  Sopraan
20 juni                 Marianne Wieringa                       Sopraan
22 juni                 Dunja Geurts                                 Alt
25 juni                 Willemien Smeets                        Sopraan
29 juni                 Ine Frencken                                   Alt

Als hartelijke felicitatie het lang-zullen-ze-leven en de hieper-de-piep.

Koorjaarafsluiting:
Vorige week moest het bestuur nog mededelen dat we de koorjaarafsluiting op zaterdag moesten plannen vanwege een voorgenomen specifieke buitenactiviteit. Het bedrijf waar we deze specifieke activiteit van afnemen heeft echter laten weten dat deze activiteit voor ons koor tenminste 3 uren gaat duren en dat het prijskaartje daardoor toch een ander beeld geeft dan het oorspronkelijke!
Het bestuur heeft daarom in haar vergadering vanavond besloten om dit jaar te kiezen voor een sobere versie van de koorjaarafsluiting in de vorm van een uitgebreide barbecue. Dus de koorjaarafsluiting hoeft niet op de zaterdag en kan gewoon doorgaan op zondag 14 juli 2024 vanaf 15.00 uur. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Dus samengevat ziet ons programma voor de komende tijd er als volgt uit:

  1. Zomeravondtreffen                     21 juni 2024
  2. Laatste repetitie dit seizoen     09 juli 2024
  3. Koorjaarafsluiting                       14 juli 2024
  4. Start nieuw koorjaar                    20 augustus 2024

Dit waren voor vandaag de mededelingen. Het woord is aan Martin.

In ver band met de aanwezigheid van Jens starten we na de gebruikelijke stemoefeningen met het doornemen van ons programma van het Zomeravondtreffen. Jens heeft de betreffende pianopartijen al ontvangen en we moeten met elkaar afstemmen hoe we de liederen precies gaan zingen. Met af en toe een aanwijzing van Martin lukt het allemaal prima en nemen we het gehele programma door. Tijdens de pauze met Jens afgesproken dat hij alle liederen die wij op het Zomeravondtreffen zullen zingen op de piano gaat begeleiden. Martin kan zich dan volledig op het dirigeren concentreren.
Jens zal op de repetitie van 18 juni weer aanwezig zijn.

Na de repetitie geven we nog aan enkele liederen specifieke aandacht en nemen we voor de eerste maal het Orpheuslied door. Snel is het weer 22.00 uur waarna iedereen zijns/haars weegs gaat.

fijn je weer te zien