Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 4 oktober 2022

Hoewel we aan het Raodhoes een overzicht van de gewenste kooropstelling hadden doorgegeven was de opstelling van de stoelen nog niet helemaal zoals we hebben aangegeven. Vandaar dat Martin en bestuursleden druk bezig waren om de juiste opstelling te krijgen én om de koorleden geplaatst te krijgen. Hoewel links en rechts koorleden hun bezwaren tegen de aangewezen plek hadden namen ze gelukkig toch plaats. Doel is om een duidelijke kooropstelling te krijgen waarbij de koorleden aaneengesloten plaatsnemen. Dit bevordert het klankbeeld van het koor. Elke repetitie zijn wel koorleden om welke reden dan ook afwezig. Dan moeten we aansluiten en kan het zijn dat een koorlid even anders komt te zitten dan hij/zij gewend is.  Enige flexibiliteit is hier toch op zijn plaats.

Ben heette vandaag iedereen van harte welkom en gaf aan dat Theo en zijn vrouw Carla vandaag waarschijnlijk al op Sardinië zitten. Daar genieten ze de komende twee weken van een heerlijke vakantie. Er zijn vandaag verder geen bestuurlijke mededelingen. Wel is er een héél belangrijke punt: gisteren (3 oktober) is Martin jarig geweest. Met een groot applaus feliciteerden we hem en zongen vervolgens in de mooiste tonen voor hem het lang zal hij leven. Aansluitend heeft Willemien namens alle koorleden Martin een fles heerlijke wijn aangeboden. Martin bedankte vervolgens eenieder voor deze aangename aandacht en deelde mede dat er tijdens de pauze namens hem een versnapering wordt aangeboden.

Voorts verwelkomt Ben een nieuw lid. Het is Truus Neeten die de sopranen komt ondersteunen. Truus, van harte welkom en we hopen dat jij  in alle opzichten je draai bij ons kunt vinden

Hay Hilberts deelt verder nog mede dat hij Jac Houtzager gesproken heeft. Gelukkig blijkt achteraf dat hij geen breuk heeft in het sleutelbeen en dat het verder goed gaat met Hem. Jac laat iedereen groeten en volgens hem zal hij over een aantal weken weer van de partij zijn.

Martin start vervolgens de repetitie maar deelt eerst nog even mee dat er op de kruk een afbeelding staat van het bekende Paeterke met de vinger tegen de mond. Een idee van Wieger om de mensen eraan te herinneren dat we tijdens de repetitie niet te rumoerig zijn. Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden!!

Vervolgens wordt snel gestart met de stemoefeningen waarna weer hard wordt gewerkt aan het Caecilia programma van dit jaar.

fijn je weer te zien