Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 5 april 2022

Met een hartelijk groet verwelkomt Theo de aanwezigen leden. Hoewel er vandaag enkele afmeldingen zijn doet het deugd weer gezichten te zien die wegens Corona of om andere redenen langere tijd niet meer aanwezig waren. Fijn om ook hen weer in ons midden te hebben. Het is lang geleden dat we onze maandelijkse verjaardaggroet konden brengen aan leden die in de betrokken maand jarig waren of zijn. Dit gaan we vanaf nu weer doen. Deze maand waren/zijn jarig de dames Merel Lazet-Monch, Wies Theeuwen, Truus Cuijpers, Anja Kammer en de heer Manfred Drees. Met een daverende hieper-de-piep worden zij gefeliciteerd.

Theo kondigt aan dat er binnenkort weer een jaarvergadering zal worden gehouden. Gelet op het Corona-jaar 2021 verwacht het bestuur dat er geen zware agenda aan de orde zal zijn. We zullen  binnenkort de datum voor deze vergadering bekend maken.

Wat betreft de Paasmis op 16 april a.s. wordt het muzikale programma door het bestuur in een overzicht gezet dat vervolgens als apart nieuwsbericht op de website wordt geplaatst. Houd deze dus goed in te gaten.

Hiermee sluit Theo zijn mededelingen af en geeft dirigent Martin het woord.

Martin start de repetitie zoals gebruikelijk met stemoefeningen. Deze keer wordt aandacht besteed aan het accentueren en zingen van klemtonen. Hoewel Martin vraagt om bij het zingen van klemtonen het hoofd stil te houden, lukt dat niet bij iedereen. Het is komisch om te zien dat bij sommige leden toch het hoofd knikt bij elke klemtoon die ze zingen. Maar ja, oefening baart kunst!!

Uit de missa Lyrique van Nimwegen worden enkele delen gerepeteerd. Vervolgens worden de liederen doorgenomen die we tijdens de paasmis zullen zingen. Martin legt de lat ditmaal iets hoger waardoor meer correcties moeten worden aangebracht.  Niet erg natuurlijk immers de paasmis moet weer een visitekaartje voor ons koor worden. De repetitie wordt afgesloten met het deels doornemen van het lied Amigos Para Siempre.

Aan het einde van de repetitie deelt Martin mede dat Joop Kranen ons tijdens de repetitie van de volgende week zal begeleiden. Dan kan Martin nog beter de liederen dirigeren en aangeven waar de accenten moeten worden gelegd. Joop Kranen zal ons ook tijdens de paasmis in de Antoniuskerk op het orgel begeleiden.

fijn je weer te zien