Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 5 juli 2022

De voorzitter heet allen wederom van harte welkom op deze repetitie die vandaag niet in onze gebruikelijk zaal maar in de grote concertzaal van het Raodhoes plaatsvindt.

Zoals elke maand zijn er ook in de nieuwe maand juli weer een aantal mensen jarig. Deze volgende personen kunnen we deze maand weer van harte feliciteren met hun verjaardag:

 • 11 juli 1930        Wil Meulenkamp                            Bas
 • 14 juli 1946        Elly Kempen                                    Sopraan
 • 16 juli 1944        Nelly Verheijen                                Sopraan
 • 22 juli 1955        Ben Derks                                        Bariton
 • 22 juli 1943        Mariet van den Beuken                Alt
 • 29 juli 1945        Jeanne Beurskens                           Alt

Bestuur en leden wensen de jarigen een fijn verjaardagfeest.

De afgelopen tijd hebben zich uit elke stemgroep een of meerdere leden kandidaat gesteld voor de nieuwe muziekcommissie. De muziekcommissie telt in totaal 6 leden waarvan de dirigent én de muziekarchivaris vaste leden zijn. Bestuur en dirigent hebben zich over de aanmeldingen gebogen en hebben een keuze uit de kandidaten gemaakt. De volgende leden hebben zitting in de nieuwe muziekcommissie:

 • Martin Hermans, dirigent
 • Hay Hilberts, muziekarchivaris
 • Hortense van Leeuwen, vertegenwoordiger sopranen
 • Henk van Dooren, vertegenwoordiger tenoren
 • Anne-Marie de Wolf, vertegenwoordiger alten
 • Ben Derks, vertegenwoordiger bassen/baritons

Het bestuur wenst de nieuwe muziekcommissie veel succes in haar werk en bedankt nogmaals de leden uit de oude muziekcommissie voor hun beschikbaarheid en inzet gedurende de afgelopen jaren.

Uit de ziekenboeg is nog te melden dat Merel Lazet onlangs is geopereerd aan haar been waarbij ze een nieuwe knie heeft gekregen. We wensen Merel van harte beterschap en hopen haar zo spoedig mogelijk weer bij de repetitie te ontmoeten.

Leden die een repetitie niet kunnen bijwonen kunnen zich afmelden bij Willemien Leeuw of bij Marlies van Soest. Inmiddels is de mogelijkheid geboden om zich via de website af te melden. Deze mogelijkheid is te vinden op de website onder het kopje Leden en vervolgens kiezen voor Verhindert. Op de website zal nog een nader berichtje volgen over deze nieuwe mogelijkheid.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Martin start zoals gebruikelijk met de stemoefeningen en begint vervolgens als eerste met repetitie van de H. Mis van van Nimwegen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan enkele andere liederen die we tijdens de H. Mis bij onze seizoenafsluiting ten gehore brengen. Daarna wordt gewerkt aan het Hallelujah van Händel en aan het Virgo Virginum van Karl Jenkins. Hoewel het nog niet allemaal perfect loopt is er wel duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling.

Na afsluiting van de repetitie roept Martin de leden van de nieuwe muziekcommissie op voor een eerste bijeenkomst op dinsdag 12 juli a.s. om 19.00 uur in het Raodhoes Blerick.

fijn je weer te zien