Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 5 oktober 2021

Theo heet allen welkom op deze repetitie. Zoals de vorige week al aangekondigd delen we vandaag het aanmeldingsformulier Caeciliafeest 2021 uit. Degene die aan dit feest willen deelnemen wordt gevraagd het aanmeldingsformulier ingevuld uiterlijk op 12 oktober 2021 in te leveren.

Het Caeciliafeest vindt plaats op zondag 31 oktober a.s. in het Raodhoes te Blerick.

Voorafgaand aan dit feest luisteren wij de H. Mis op om 10.00 uur in de St. Antoniuskerk te Blerick. Na deze mis gaan we naar het Raodhoes in Blerick waar we kunnen genieten van een gezellige koffietafel. Aansluitend zullen de volgende koorleden vanwege hun jubileum worden gehuldigd:

  • Mevrouw Marlies van Soest                      50 jaar koorlid
  • Mevrouw Ria Bouts                                   40 jaar koorlid
  • De heer Wil Meulenkamp                         12,5 jaar koorlid
  • De heer Theo van den Heuvel                   12,5 jaar koorlid

Zoals gebruikelijk, en helaas noodzakelijk, moeten we ook dit jaar voor het Caeciliafeest een bijdrage van € 15,00 van elk deelnemend koorlid vragen. Voor partner of eventuele huisgenoten/introducés vragen wij een bijdrage van € 18,00. per persoon.

Voor onze deelname aan de H. Mis zijn we nog in overleg met de diaken van de St. Antoniuskerk over de vraag of het koor ook dit jaar weer een bijdrage mag leveren in de lezingen en voorbeden. Met de nieuwe pastoor is dit geen vanzelfsprekendheid meer!

Van 19.30 tot 20.45 uur heeft de vierde groep koorleden cursus/instructie gehad over onze nieuwe website. In totaal waren 12 koorleden aanwezig die geïnteresseerd en enthousiast aan de cursus/instructie deelnamen. Het doet de bouwers van de website goed om de vele positieve reacties over de nieuwe website te horen.  

Hoewel ons Caeciliafeest nog moet beginnen heeft de Muziekcommissie zich al gebogen over het muziekprogramma dat we dit jaar met kerstmis gaan brengen. Over het volledige kerstmis programma zal het koor in een van de komende repetities worden geïnformeerd.Onze dirigent Martin heeft ons niettemin gevraagd om voor de volgende repetitie de koorpartituur E28 Cantique de Jean Racine mee te nemen.

Tot slot brengt onze voorzitter Theo de jarigen van deze maand onder de aandacht. Deze worden met een luide hierperdepiep onder leiding van Martin toegezongen.

Martin start vervolgens de repetitie en werkt met ons hard aan het Caeciliaprogramma. Het is een goede repetitie geworden die vertrouwen geeft in de uitvoering tijdens de H. Mis op 31 oktober a.s.

Denk eraan: E28 Cantique de Jean Racine volgende week mee nemen!

fijn je weer te zien