Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 5 september 2023

Voorzitter Theo heet allen van harte welkom op deze fraaie zomeravond. Een delegatie van Venlose koren waaronder KGK Orpheus zal donderdag 7 september a.s. naar Krefeld afreizen om daar samen met het Krefeldse stadsbestuur en een aantal Krefeldse koorverenigingen  te bespreken wat ons aandeel zou kunnen zijn hoe hun 650-jarig stadsjubileum een internationaal tintje zou kunnen krijgen. Wij houden jullie op de hoogte.

Leden-enquête.
De uitslag van deze enquête is, zoals vorig week al doorgegeven, in het bestuur besproken. De resultaten uit deze enquête willen wij op dinsdag 19 september a.s. via een powerpoint presentatie met jullie delen vanaf 21.00 uur. Dus die dag een halve repetitie.

Huishoudelijk reglement.
De ledenvergadering die we hebben gepland voor 10 oktober a.s. om 21.00 uur kan helaas niet doorgaan omdat er die avond een grote musical uitvoering hier in het Raodhoes plaatsvindt. Het huishoudelijk reglement dat inmiddels al op de website staat, en de vorige week in papieren vorm is uitgedeeld, kan door iedereen worden bestudeerd. Indien over dit reglement vragen of opmerkingen zijn dan is het verzoek deze uiterlijk op 1 oktober a.s. aan het bestuur door te geven. Indien er leden zijn die het huishoudelijk reglement nog niet hebben kunnen dit bij Anita nog verkrijgen.

Het Raodhoes is dus op 10 oktober zodanig goed gevuld dat wij daar niet meer bij passen! Waarschijnlijk gaat die avond dus onze repetitie niet door. Het bestuur zal met Martin overleggen hoe we daar mee verder gaan (bijv. een inhaal repetitie).

Nieuws uit de ziekenboeg.
Zoals de vorige week al gemeld is Twan Blok thuis herstellende en zal hij nog wel enig tijd afwezig zijn.
Merel Lazet heeft twee weken geleden een nieuwe knie gekregen. Zij is alweer thuis en de genezing gaat voorspoedig. Zij groet iedereen hartelijk!
Christel Cox was er de vorige week alweer en is gelukkig goed aan het herstellen na een nieuwe heup te hebben ontvangen in het VieCuri. Christel, fijn dat je er weer bent!
Vanmiddag is er nog contact geweest met onze bas Jac Houtzager. Hij krijgt 2 x per week fysiotherapie om het rechterbeen meer op kracht te laten komen bij een heftige zenuwbeknelling. Hij streeft er naar om over enkele weken weer aan de repetities te kunnen deelnemen. Ook Jac groet ons allen hartelijk!.

Het is altijd pijnlijk wanneer met name een enthousiast koorlid het lidmaatschap om gezondheids-redenen moet opzeggen. Ellen Borsboom was zo’n enthousiast koorlid!
Mantelzorger zijn voor haar zieke man die veel aandacht vraagt en nu heeft Ellen zelf opkomende klachten die het wekelijks repetitie bezoek in de weg staan! Haar enthousiasme voor haar grote passie ….zingen….zullen we zéér gaan missen! Weer een bijzonder mens en koorlid heeft ons moeten verlaten. Binnenkort gaat Ellen en haar man verhuizen naar het mooie Brabantse land waar beiden hopelijk nog een aantal jaren kunnen genieten van welverdiende rust. Wij wensen beiden alle goeds!!!

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin.

Martin geeft door dat zojuist de eerste stemtesten zijn afgenomen bij de sopranen. Deze stemtesten verliepen prima en hij heeft het resultaat van iedereen genoteerd. De volgende week is de volgende groep sopranen aan de buurt. Martin leest hiervoor de namen van de betrokken koorleden op. Hij verwacht hen de volgende week (12 september a.s.) om 19.00 uur in het Raodhoes.
Na deze mededelingen start hij de gebruikelijk stemtesten waarna we weer werken aan de liederen uit onze muziekprogramma’s. Het is alweer snel 22.00 uur en eindigt onze repetitie. Degene die na de repetitie even blijven napraten hebben op het terras van het Raodhoes nog genoten van een mooie zomerse avond.

fijn je weer te zien