Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 6 december 2022

Met een hartelijk welkom opent onze voorzitter Theo deze  repetitie avond.

Afgelopen zaterdag hebben we Ingrid Schalkwijk mogen begroeten als nieuw koorlid. Ingrid is 1e sopraan en is afkomstig van Cabaletta. Na afloop vroeg Ingrid mij of ze deze week weer terug mocht komen. Ik heb daar natuurlijk namens iedereen volmondig ja op gezegd! Dus Ingrid: wederom van harte welkom.

Natuurlijk hebben we deze maand ook weer een aantal jarigen. Maar allereerst nog even aandacht voor de enige jarige in de afgelopen maand: 28 november, Marlies van Soest, sopraan.

De jarige leden in de maand december zijn:

  • 02 december          Anne-Marie de Wolf, alt
  • 11 december          Hay Hilberts, bas
  • 13 december          Henk van Dooren, tenor
  • 22 december         Jac Houtzager, bas
  • 28 december          Bertine Lenssen, alt

Graag voor allemaal een hartelijke hieperdepieperdepiep.

Afgelopen dagen sprak Martin met leden van het bestuur en samen  merkten ze op dat de repetitie van afgelopen zaterdag uitstekend is verlopen. Er was geen geklets, serieus en af en toe zelfs heel fanatiek. Op deze manier is het inspirerend om het koor te dirigeren en te besturen, dus laten we met zijn allen deze discipline vast houden!

Er is wat onduidelijkheid ontstaan m.b.t. de uitvoeringen op 18 en 24 december a.s. Helaas is het voor het bestuur op dit moment nog niet helemaal mogelijk exact te zijn omdat ook wij nog niet alle informatie van de zijde van de kerk hebben.
Niettemin kunnen we wel al het volgende zeggen:

Zondag 18 december 2022 vanaf 14.00 uur:
Wij doen mee aan de Kerst-In die vanuit de Antoniuskerk wordt georganiseerd. De kerst-In wordt gehouden in de Antoniuskerk vanaf 14.00 uur. Er zijn dan meerdere deelnemers/gezelschappen die een bijdrage leveren. We kunnen op dit moment nog niet precies zeggen op welk tijdstip wij kunnen zingen. Wel zullen we een half uur aan een stuk onze zang ten gehore brengen.
Voor deze Kerst-In hoeven we niet in concertkleding te verschijnen.

Zaterdag 24 december 2022 om 20.00 uur.
KGK Orpheus verzorgt op 24 december 2022 de zogenaamde nachtmis die om 20.00 uur aanvangt in de Antoniuskerk. We zingen dan uiteraard in concertkleding!
Op dit moment zijn we met Pastoor en Diaken nog in overleg welke volkszang nummers er worden gezongen. Ons programma voor de H. mis wordt zo snel als mogelijk via email naar jullie toegestuurd.

Na deze mededelingen start Martin de stemoefeningen op en werken we aan ons repetitie repertoire.  In de pauze heeft Martin en leden van de muziekcommissie vastgesteld welke liederen we tijdens de Kerst-In zullen zingen. Tevens is besloten om onze organist Joop Kranen te vragen om ons tijdens de repetities van 13 en 20 december te begeleiden.

Na de pauze verloopt de repetitie voorspoedig en is het al weer snel 22.00 uur, einde van de repetitie.

fijn je weer te zien