Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 6 juni 2023

Na de stemgroep repetitie van de Bassen/Baritons/Tenoren start om 20.30 uur de algemene repetitie. Theo heet allen van harte welkom.

Anita heeft namens het bestuur aan alle koorleden én aan oud-koorleden een flyer gestuurd met daarin opgenomen de uitnodiging voor een bezoek aan ons Zomeravondtreffen in de fraai aangelegde buiten accommodatie van Café De Elze in Hout-Blerick. Hier zullen we vrijdag 23 juni a.s. samen met De Oldtimers, Schoën Luuj en Doeën Beejein een prachtige avond verzorgen.
Stuur deze flyer graag ook door aan familie, vrienden en buitenlui zodat het straks een volle bak wordt!

Op de tafel ligt een folder van The Voices die op vrijdag 9 juni a.s. het slotconcert geven in Zalzershaof in Hout-Blerick. Aanvang 19.45 uur en de toegang is gratis.

Ook ligt op de tafel een uitnodiging voor het Venloos Zomerconcert van Cantate en Quint op zaterdag 17 juni a.s.

Voorts nog een reminder voor zondag 16 juli a.s. Dan hebben we onze jaarlijkse seizoenafsluiting en maken we een bootreis met lunch op de boot.

Tot slot nog even dit: Denk allen aan het invullen van het enquête formulier. Inleveren uiterlijk op dinsdag 27 juni 2023. Voor degene die de vorige week niet aanwezig waren: ook vanavond  ligt hun enquête-formulier op tafel en kunnen ze het meenemen.

Het woord is aan Martin.
Martin begint zoals gebruikelijk met stemoefeningen en de verdere repetitie wordt besteed aan liederen uit ons programma van het Zomeravondtreffen die nog extra aandacht vergen. Aan het einde van de repetitie vraagt Martin de leden om de website en email in de gaten te houden. Er komen nog enkele wijzigingen in het  programma van het Zomeravondtreffen.

Na de repetitie komt de muziekcommissie nog even bij elkaar om de volgorde van onze liederen tijdens het Zomeravondtreffen te bepalen en nog enkele reserve liederen aan te wijzen. Na dit overleg is het volgende afgesproken:

Reserveliederen:
D79 Heart of my Heart
D86 What a Wonderful World

Het verzoek is deze liederen de volgende repetitie in de repetitiemap mee te nemen.

Verder is de volgorde van onze liederen tijdens het Zomeravondtreffen:

Opening:
D35 Lindenbaum
D83 The way all friends do
D85 Amigos para Siempre

Sluiting:
C44     Veldboeket
D79     Heart if my Heart of D86 What a Wonderful World
D72-2 Slavenkoor

Komende groepsrepetities:
Dinsdag 13 juni 2023: Stemgroep Sopranen
Dinsdag 20 juni 2023: Stemgroep Alten

De repetitietijden zijn dan als volgt:
19.15 uur tot 20.15 uur Stemgroep repetitie
20.15 uur tot 20.30 uur Pauze
20.30 uur tot 22.00 uur Algemene repetitie gehele koor

fijn je weer te zien