Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 6 september 2022

Met een brede lach op zijn gezicht heet onze voorzitter allen welkom op deze eerste repetitieavond na de zomervakantie. Het doet goed om na 7 weken vakantie de ontspannen gezichten van de koorleden weer te zien.  Dat kan alleen maar betekenen dat iedereen er weer veel zin in heeft, het bestuur in ieder geval wel!!

Een speciaal welkomstwoord voor José Dorenbosch die na ruim 40 jaren weggeweest te zijn, weer graag terugkeert op het Orpheus nestje! Oude liefde roest dus niet, zo blijkt maar weer eens. Welkom terug in de Orpheus-familie José!

Fantastisch nieuws is ook dat Marie-Louise van Rooij weer zodanig hersteld is van een pittige oogoperatie dat zij vanavond weer kan deelnemen aan de repetitie, hartelijk welkom Marie-Louise.

Minder goed nieuws is dat Trees Stolzenbach gisteren belde met de mededeling dat zij ’s avonds (in het donker) niet meer auto durft te rijden en daarom noodgedwongen afscheid van ons koor moet nemen. Kon ze maar met iemand meerijden, maar we hebben helaas geen koorleden uit Maasbree. Trees doet iedereen de groeten en wenst Orpheus nog heel veel succes.

Ook minder goed nieuws is het toch nog onverwacht overlijden op 31 juli j.l. van Hub van Ewijk, de man van onze sopraan Mia. Hij werd al enkele jaren elders verpleegd. Hub was ruim 50 jaren een groot fan van Orpheus. Ook wij allen zullen Hub bijzonder missen.

Met deze mededelingen wenst Theo iedereen een mooie repetitie en geeft het woord aan Martin.

Ook Martin verwelkomd iedereen van harte en deelt mede dat de Muziekcommissie inmiddels al weer de eerste vergadering dit nieuwe seizoen heeft gehad. Daarbij is o.a. het startrepertoire voor onze repetities afgesproken (zie website), is afgesproken dat we tijdens repetitie alleen staand zingen als het lied er ‘goed inzit’ , is aandacht geweest voor de vele repetitie-afmeldingen de laatste tijd en is stilgestaan bij plaatsing van koorleden tijdens de repetitie. Martin geeft aan dat de koorleden aaneengesloten moeten zitten en er geen open plekken moeten ontstaan. Dit komt de klank van de repetitie niet ten goede. Bovendien moeten de koorstemmen ook goed bij elkaar zitten en goed zijn verdeeld.  De komende weken zal hij daar meer op letten.

Na deze mededelingen start Martin de stemoefeningen waarna het repertoire wordt opgepakt met o.a. het nieuwe lied ‘What a wonderful World’  Het is alweer spoedig 22.00 uur en is een goed verlopen repetitie afgelopen.

fijn je weer te zien