Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 7 februari 2023

Allen van harte welkom op deze repetitieavond. Speciaal welkom aan Joop Kranen die vanavond met ons de programma’s doorneemt voor onze uitvoeringen tijdens de uitvaartdienst van Tiny Grubben donderdag a.s. en voor de Prinsen mis op zondag a.s.

Om geen tijd te verliezen slaan we vandaag de stemoefeningen over en beginnen meteen aan het programma voor de uitvaartdienst van Tiny Grubben. De Mis van Gounod blijkt er nog goed in te zitten en ook de overige liederen worden zonder veel problemen gezongen. Met deze constatering gaat Martin meteen door met het programma van de Prinsen mis. Hiermee is ons eerste deel van de repetitie afgewerkt en kan Joop Kranen weer naar huis.

Na de repetitie worden nog enkele liederen voor de Prinsen mis doorgenomen en werken we nog even aan het Cantus Lacrimosus van Jenkins. Hiermee is de repetitie voor vandaag weer afgerond.

Uitvaartdienst Tiny Grubben:
De uitvaartdienst van Tiny Grubben op donderdag 9 februari a.s. wordt gehouden in de Jozefkerk te Hout-Blerick. Deze kerk is niet verwarmd, dus aan alle deelnemende koorleden het advies zich warm aan te trekken. Verder zitten we in de kerk boven op het koor. Dat is te bereiken via een trap met een stoeltjeslift. Het blijkt dat vijf personen van ons koor van die lift gebruik moeten maken.
Desgevraagd geven +/- 30 koorleden aan tijdens de uitvaartdienst aanwezig te zijn.

De uitvaartdienst begint om 11.30 uur. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we uiterlijk 11.00 uur aanwezig zijn. Zij die gebruik moeten maken van de stoeltjes lift worden geadviseerd al om 10.45 uur aanwezig te zijn. Zij die met de auto komen kunnen het beste parkeren op de parkeerplaats van Gemeenschaps-centrum Zalzerhof nabij de kerk.  

Prinsen mis:
De Prinsen mis op zondag 12 februari begint om 10.00 uur. In verband met inzingen worden de koorleden om 09.30 uur in de st. Antoniuskerk in Blerick verwacht. We denken dat de mis 5 kwartier zal duren. We verschijnen in de Prinsen mis in concertkleding zonder verdere decoraties of versierselen. Desgevraagd zullen +/- 28-30 koorleden aanwezig zijn.
Om 13.00 uur houdt de Wortelepin in ’t Raodhoes receptie voor hun Prinsen trio. Vanuit KGK Orpheus zullen twee bestuursleden (Hay en Ben) deze receptie bijwonen. Zij die dat leuk vinden kunnen zich bij hen aansluiten. Na afloop van de Mis gaan Hay en Ben naar de Paerskoel waar ze een lichte lunch nemen en afwachten om naar de receptie te gaan.

Tot slot: Onze koorbezetting zowel tijdens de uitvaartdienst als tijdens de Prinsen mis is minimaal. Aan alle koorleden daarom de oproep: als het even kan, kom meezingen!!

fijn je weer te zien