Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 7 maart 2023

Voorzitter Theo en zijn vrouw Carla zijn weer terug van vakantie en Theo heet als vanouds alle leden vanavond weer van harte welkom. Hij geeft aan dat het goed is weer iedereen zo fris en fruitig terug te zien. Een speciaal woord van welkom aan sopraan Diana Westheim die gekozen heeft om met ons mee te zingen en hopelijk ook kiest voor het lidmaatschap van ons koor.

Helaas moeten we vaststellen dat de afgelopen weken trieste dingen zijn gebeurd:

  • Het overlijden van Tiny Grubben-Houba die ruim 57 jaar onafgebroken lid is geweest van ons koor;
  • Het overlijden van Jos Heutjens, de grote liefde van ons koorlid Henni. Fijn dat zij de kracht heeft gevonden om weer aan de repetities deel te nemen.
  • Het overlijden van de vader van onze penningmeester Anita van den Beuken;
  • Het plotseling overlijden van de broer van Carla.

Maar we hebben ook vreugdevolle berichten, zoals de jarigen die deze maand onder ons zijn:

  • 01 maart             Helmy Steegh, tenor;
  • 28 maart             Ellen Borsboom, sopraan;
  • 30 maart             Jeanne Smeets, alt.

Voorts brengt Theo opnieuw onder de aandacht dat het Mannenkoor Excelsior uit Tegelen heeft besloten om zich, na 129 jaren, op te heffen. Ter gelegenheid hiervan geeft Excelsior op 23 april a.s. een slotconcert in de Haandert. Probeer, als het even kan, dit concert bij te wonen vooral ook om een aantal zangers van Excelsior voor ons koor KGK Orpheus geïnteresseerd te krijgen. Immers er is weer een kans om nieuwe (mannelijke) koorleden binnen te halen. Laten we die kans niet onbenut voorbij gaan!!

Na deze mededelingen wordt het lang-zullen-ze-leven gezongen en enthousiast de hieperdepiep aangeheven. Hierna krijgt Martin het woord die meteen begint met de stemoefeningen. Aansluitend wordt het programma voor de paaswake doorgenomen. Helaas blijkt het lied Colors of the Wind niet compleet te zijn. We oefenen voor zover dat mogelijk is. Volgende week proberen we een volledigere versie uit te reiken.

Voor dat Martin en ook de koorleden het in de gaten hebben is het 22.00 uur en zit de repetitie er vandaag weer op. Tot de volgende week dus.

fijn je weer te zien