Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 7 november 2023

Theo heet alle aanwezigen op deze repetitieavond van harte welkom en het doet hem goed dat er zoveel leden vanavond aanwezig zijn. Ook onze nieuwe pianist Jens Seebeck, van harte welkom.

Algemeen.
De afgelopen tijd is het merkbaar rumoerig geweest tijdens de repetities. Dit is verstorend voor dirigent, pianist en overige koorleden. Vaak ontstaat het rumoer omdat er onderling wordt gesproken over de partituur en met name daar waar er afwijkingen in worden gezien.
Onze dirigent Martin wijzigt tijdens de repetitie wel eens een nootje dat dan door de leden in hun partij wordt aangetekend. Als er een nieuwe partij wordt uitgedeeld dan staan die aantekeningen er niet in  hetgeen leidt tot een afwijkende zang tijdens de repetitie. Dit geeft vervolgens aanleiding tot onderling overleg tijdens de repetitie en zeker bij nieuwe leden wordt e.e.a. bijgepraat. Dit overleg en bijpraten tijdens de repetitie veroorzaakt dan het rumoer. Het voorstel is daarom om niet meteen  onderling te gaan overleggen maar in de pauze de aantekeningen in de partij te maken en bij eventuele vragen de dirigent te raadplegen.

Caecilia.
Zondag 12 november a.s. vieren we ons jaarlijks Caeciliafeest. We starten dan met inzingen om 09.30 uur. Iedereen wordt gevraagd om uiterlijk om 09.15 uur in de Antoniuskerk in Blerick aanwezig te zijn.
Nadat diaken Hendrikx is gestopt zijn er meerdere zaken in de organisatie van diensten in de Antoniuskerk veranderd. Hierdoor worden wij niet meer gevraagd om de lezingen voor te dragen en is ook de traditionele toespraak door de voorzitter van KGK Orpheus komen te vervallen. Het bestuur betreurt dit zeer maar het is niet anders!

Kleding: Tijdens de Caeciliaviering in de kerk dragen we GEEN concertkleding en verschijnen we gewoon in onze “zondagse” kleren.

Als er nog koorleden zijn die na de H. Mis nog graag iets willen voordragen dan kunnen zij dit vanavond nog doorgeven aan Willemien.

Maria Auxiliatrix.
Op 15 december a.s. geven wij een uitvoering voor de bewoners, begeleiders en familieleden van de Horstgraaf van Maria Auxiliatrix. Daar worden we om 14.00 uur verwacht en beginnen om 14.30 uur met de uitvoering. Het muziekprogramma hiervoor is enigszins aangepast en wordt nog via de Nieuwsbrief en de website bekend gemaakt.

Het woord is vervolgens aan Martin.

Pianist Jens heeft inmiddels plaatsgenomen achter de piano en Martin neemt de obligate stemoefeningen met het koor door. Daarna wordt het volledige muziekprogramma voor de Caecilia Mis doorgenomen. Hiermee bereiken we ongemerkt snel 22.00 uur en is de repetitie weer voorbij en gaat iedereen zijns weegs.

fijn je weer te zien