Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 8 februari 2022

De opkomst vandaag is zeker gelijk aan  de vorige week waardoor we weer een voldoende groot koor over houden om succesvol te repeteren. Het invullen van de drankenlijst vóóraf verloopt prima hoewel achteraf toch blijkt dat enkele leden niet hebben ingevuld. Voor de bar is dit tijdens de pauze lastig omdat blijkt dat er te weinig consumpties zijn voorbereid en dus extra moet worden gelopen. De controle op de QR-code verloopt opnieuw prima, zelfs voor hen die geen QR-code app hebben maar met geprinte formulieren de controle moeten doorlopen.

Namens het bestuur vraagt Ben aan de aanwezigen om tijdens de pauze niet aan de bar te gaan staan maar zoveel als mogelijk te gaan zitten aan de tafels. Dit is volgens de geldende corona maatregelen verplicht en verkleind het risico op besmetting.

Een minder leuke mededeling is het bericht dat het bestuur heeft ontvangen over onze tenor Wim Vink. Hij is vorige week opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Hoe het op dit moment met Wim is, is onduidelijk maar het bestuur houdt contact met de familie. We wensen Wim heel veel sterkte en beterschap.

Martin  start vervolgens de repetitie die verder prima verloopt. Ook de pauze verloopt prima hoewel die met ruim 20 minuten toch meer tijd nodig heeft dan gepland. Om 21.30 uur is de repetities afgelopen en zij die dat nog willen kunnen nog een consumptie in de brasserie nemen. Om 22.00 uur sluit het Raodhoes en zijn alle koorleden keurig onderweg naar huis.

De huidige corona maatregelen blijven nog steeds van kracht. Dit betekent dat de repetitie de volgende week (dinsdag 15 februari 2022) weer om 19.00 uur begint en eindigt om 21.30 uur.

Het repetitierepertoire blijft hetzelfde. (zie daarvoor de pagina Agenda op de website).

fijn je weer te zien