Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 8 maart 2022

Voorzitter Theo en zijn vrouw Carla zijn vandaag weer aanwezig en Theo heeft voor het koor een aantal mededelingen.

Op de eerste plaats heet hij allen weer hartelijk welkom op deze  repetitie avond. Hij geeft aan dat het goed doet koorleden na een langere tijd van afwezigheid weer te zien. Hij geeft aan dat hij en Carla graag eerder aanwezig waren geweest bij de wekelijkse repetitie maar ze mochten het eiland waar ze verbannen zaten niet verlaten. En dan houdt het dus even op!!

Verder constateert hij dat er nog steeds een aantal koorleden zijn die het te riskant vinden om aan de repetities deel te nemen. Dat is jammer want dat kan ons mogelijk belemmeren om op Paasavond de dienst in de Antoniuskerk op te luisteren.

Theo geeft aan dat hij o.a. uit de afgelopen repetitie journaals heeft vernomen dat:

  1. Fien Kuijpers vanwege gezondheidsredenen het lidmaatschap bij ons koor  na bijna 44 jaar heeft moeten beëindigen.
  2. Willem Vink aanvankelijk met ernstige klachten werd opgenomen in het VieCuri en inmiddels revalideert in een Verzorgingshuis in Venray.
  3. Tonny Janssen kampt met ernstige luchtweg problemen en zich voor onbepaalde tijd heeft afgemeld. Haar man Sjaak is haar mantelzorger en is hierdoor ook voor onbepaalde tijd afwezig.
  4. Marij van Ooijen haar partner niet meer alleen kan laten omdat die continue zorg nodig heeft.
  5. Manfred Drees zich vanavond afmeldt voor de repetitie omdat zijn vrouw erg ziek is en hij haar absoluut niet alleen kan laten.
  6. Tiny Janssen is gevallen en enkele ribben heeft gebroken waardoor ze voorlopig ook niet naar de repetitie kan komen.

Maar er is ook goed nieuws uit de ziekenboeg!

Helmy Steegh is na de revalidatie van een heup operatie weer nagenoeg volledig hersteld. Helaas is ze enige tijd geleden in de badkamer uitgegleden en ondervindt daarvan veel ongemak. Toch is zij vanavond weer na lange tijd aanwezig, geweldig wat een doorzetter en wat een fantastisch Orpheus lid!!!

Het bestuur zal extra aandacht aan deze koorleden geven in de komende periode!

Vervolgens wenst hij allen een fijne repetitie avond en geeft Martin het woord.

fijn je weer te zien