Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 9 januari 2024

9 januari 2024, de eerste repetitie van het nieuwe jaar! Traditiegetrouw hebben we op de 1e repetitie van het nieuwe jaar een halve repetitie waarna we met zijn allen een drankje heffen op het nieuwe jaar. Dus zo ook deze repetitie. Voorzitter Theo opent kort deze repetitieavond en heet alle aanwezigen, en met name ook de nieuwe leden, van harte welkom. Met een korte mededeling over het verloop van de avond geeft hij het woord aan onze dirigent Martin.

Martin wenst allen vooral een gezond en muzikaal nieuw jaar en deelt mede dat we vandaag aandacht besteden aan het lied Colors of the Wind en aan het nieuwe lied Stay with Me.
Verder heeft, voorafgaand aan deze repetitie, de Muziekcommissie vergaderd en vastgesteld welke liederen we uitvoeren tijdens ons optreden in de Meeuwbeemd. Hierover wordt iedereen zo spoedig mogelijk via de Nieuwsbrief geïnformeerd.
Vervolgens start hij met de stemoefeningen waarna wordt gewerkt aan de liederen. Het is al snel 21.00 uur en komt Yvonne van ’t Raodhoes het nieuwjaarsdrankje opnemen.  Nadat dit is geserveerd begint Theo aan zijn Nieuwjaar speech. Hierin heet hij ook van harte welkom onze beschermheer Hay Gubbels en zijn vrouw Annemiek en ook onze pianist Jens Seebeck. Vervolgens memoreert hij het voorbije jaar 2023 met aandacht voor o.a. onze optredens tijdens de Paaswake , het Zomeravondtreffen, onze boottocht op de Maas, ons Caeciliafeest en ons kerstoptreden voor bewoners van de Horstgraaf.

Nu we pril in het nieuwe jaar staan feliciteert Theo alle jarigen in de maand januari. De hieperdepiep voor hen zal de volgende week tijdens de repetitie nog uitbundig worden gezongen.
Kort staat hij nog even stil bij de uitslag van onze leden-enquête waaruit o.a. blijkt dat onze slagkracht als koor kleiner is geworden vanwege de hogere leeftijd van de leden en ook dat we met z’n allen ervoor kiezen om maximaal 5 optredens per jaar te houden. Daarnaast hebben zich in deze enquête ook meerdere leden beschikbaar gesteld om in een koorcommissie ondersteuning te geven aan het bestuur. Het bestuur zal binnenkort deze leden benaderen voor verdere informatie hierover.

Verder zal een delegatie van het bestuur zich het komende jaar bezig gaan houden met onderzoek naar mogelijkheden om KGK Orpheus toekomst bestendig te maken. Daarbij zullen we o.a. vertegenwoordigers van diverse (koor)instanties zowel landelijk als regionaal benaderen om informatie en ideeën op te halen hoe we e.e.a. kunnen gaan aanpakken.
Tot slot zal in samenwerking met de Muziekcommissie worden gewerkt aan actualisering en modernisering van ons koorrepertoire. Daarbij zullen ook muziekarchieven worden geraadpleegd van opgeheven koren waarvan leden zich inmiddels bij ons hebben aangesloten.

In een korte toespraak wenst onze beschermheer de koorleden een gezond en vooral muzikaal jaar toe en biedt hen mede namens zijn vrouw een drankje aan in het café van ‘t Raodhoes.
Vervolgens vat Theo het komende jaar samen als een druk, interessant en vooral muzikaal jaar. Hierop wordt met z’n allen het glas geheven en nodigt Theo de leden die dat willen uit voor een drankje en hapje in het café van ’t Raodhoes. Het is druk in ’t Raodhoes en velen van ons nestelen zich in het café en genieten van een drankje en heerlijke snacks. Met dit gezellig samenzijn sluiten we onze eerste repetitieavond van dit jaar met grote tevredenheid af.

fijn je weer te zien