Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 9 mei 2023

Hartelijk welkom aan allen vanavond op deze repetitieavond.

Er zijn vanavond geen bestuurlijke mededelingen en onze dirigent Martin start meteen de repetitie met de bekende stemoefeningen. Daarna wordt er gewerkt aan het programma voor ons Zomeravondtreffen.

Tussendoor geeft Martin aan dat de volgende week de kooropstelling wordt verandert in  die zin dat we met de rug naar de raamzijde komen te zitten. Ook zullen de 1e en 2e stemmen per stemgroep duidelijker gaan plaatsnemen.

Tot slot deelt Martin mede dat de volgende week dinsdag (16 mei a.s.) groepsrepetitie wordt gehouden voor de Tenoren en Bassen/Baritons. Deze repetitie begint om 19.15 uur in ’t Raodhoes.

fijn je weer te zien