Nieuws bericht

Datum

Update coronamaatregelen

Even een korte update. De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht waardoor we nog steeds niet kunnen repeteren. Maar langzaamaan komen er meer vaccinaties en hopen we dat vanaf juli toch meer leven in de koor-brouwerij kan komen.

Helaas is het bestuur eind februari door het Raodhoes geïnformeerd over de waterschade aan het archief als gevolg van smeltwater.
We hebben meteen de archiefstukken van de vochtige vloer weggehaald en hebben de restaurator van het stadsarchief Venlo ingeschakeld voor advies. Inmiddels zijn we in overleg met een restauratieatelier en zijn we druk doende om (materiële) schade via de verzekering vergoedt te krijgen.
Zodra het kan zullen we het archief inventariseren en opnieuw toegankelijk en veilig opslaan.

fijn je weer te zien