Nieuws bericht

Datum

Wanneer weer repeteren?

Het bestuur heeft in haar vergadering van 18 augustus besloten na te gaan of eind september (aangepaste) repetities mogelijk zijn. Zodra meer bekend is zal het bestuur contact met de leden opnemen.

fijn je weer te zien