Groot Nieuws!

Orpheus start opnieuw op! Nu nagenoeg alle Coronamaatregelen gaan vervallen start Orpheus opnieuw op. Noteer alvast de volgende datums: 6 juli ontmoetingsavond, 19.00 uur Raodhoes, 17 augustus BBQ voor alle […]

Bericht van overlijden

Op 27 april j.l. ontvingen we het bericht dat Frans van den Hurk is overleden. Frans was al enige tijd ziek. Binnen de groep Bassen/Baritons en ook algemeen in het […]