aan het woord

Datum

Verslag Caeciliafeest KGK Orpheus 2019


Tijdens de laatste repetitie voor het Caeciliafeest vroeg de voorzitter aan de koorleden om
zondag 10 november a.s. om 09.30 uur in de st. Antoniuskerk in Blerick aanwezig te zijn. Dan starten we met inzingen en zal om 10.00 uur de Caecilia Mis beginnen.
Tevens werd gevraagd of enkele mannen om 09.15 uur in de kerk aanwezig kunnen zijn om nog enkele rijen stoelen
voor het koor op te stellen.

En zo geschiedde. Op zondag 10 november 2019 waren om 09.15 uur al enkele mannelijke koorleden volop bezig
stoelen aan te voeren zodat alle koorleden ook een zitplaats hebben. Dirigent Martin Hermans en organist Joop
Kranen en nagenoeg alle overige koorleden arriveerden rond 09.30 uur ook en kon het inzingen beginnen.
Met een enkele correctie verliep het inzingen uitstekend en klokslag 10.00 uur klonk de entree-bel en betraden
pastoor en acolieten het priesterkoor.

Pastoor heette de kerkbezoekers én het koor van harte welkom in deze bijzondere Caecilia mis die vervolgens door Orpheus muzikaal werd geopend met het lied Teach me, O Lord.
Het koor zong de H. Mis van Hummel in F groot en flankeerde deze mis met diverse liederen tussen de lezingen,
na de voorbede, tijdens de communie en ter afsluiting.
Zoals gebruikelijk verzorgden leden van het koor de lezingen waarbij Carla van den Heuvel de 1e en 2e lezing voor
haar rekening nam.
Voorzitter Theo van den Heuvel verduidelijkte aansluitend het bijzondere karakter van deze Caecilia Mis door het feit dat we vandaag twee jubilarissen onder ons hebben: Frans Wijnen voor zijn 12,5 jarig jubileum en Hay Hilberts voor zijn 60 jarig jubileum.
Met de gebruikelijk gebeden, een goede preek en een druk bezochte communie naderde de H. Mis zijn einde.
De, overigens nieuwe, pastoor van de parochie bedankte na het laatste koorlied de kerkgangers voor hun aanwezigheid en zeker ook het KGK Orpheus voor de mooie zang. Een applaus van de kerkbezoekers viel het koor ten deel. Pastoor wenste vervolgens de jubilarissen een zeer mooi feest en sprak zijn bewondering uit voor met name het langdurige lidmaatschap van Hay en nodigde de kerkbezoekers uit tot het zingen van Lang-zal-hijleven.
Dit gebeurde prompt en met volle borst zongen de aanwezigen het Lang-zal-hij-leven volledig uit onder begeleiding van de organist. Een tweede applaus volgde.
Pastoor zegende daarna eenieder en verliet met de acolieten de kerk. Tot verbazing van iedereen speelde de organist daarna meteen en tutti op het orgel het lied Aan de Amsterdamse Grachten! Jubilaris Frans Wijnen moest hartelijke lachen en een mooie glimlach straalde van zijn gezicht.
Tijdens het interview tussen Frans en Theo, had Frans kenbaar gemaakt het bijzonder op prijs te stellen als dit lied ten gehore zou worden gebracht. Een bijzondere wens ging hiermee in vervulling!

Na de mis, het was nog steeds behoorlijk koud buiten, spoedden de koorleden zich, ieder op eigen wijze, naar
het Roadhoes. Daar was het warm en in de grote zaal stonden vele ronde tafels opgesteld, prachtig gedekt met
tafellakens en mooi servies. Aan de wanden vele schilderijen met foto’s uit de diverse Orpheus-perioden en slingers voor de feestelijke uitstraling. Het duurde even voordat alle deelnemende koorleden met partner, jubilarissen met hun familieleden en overige genodigden aan tafel zaten.

Voorzitter Theo betrad al vrij snel het spreekgestoelte en heette alle aanwezigen van harte welkom op dit Caecilia feest 2019. In het kort gaf hij de orde van de dag aan en gaf vervolgens het woord aan de zaalleider van het Roadhoes. Deze gaf kort uitleg over het lunchbuffet, de ingrediënten en de logistiek.
Terwijl het overig personeel van het Roadhoes al volop bezig was met het uitzetten van de kannen koffie en thee wenste de zaalleider allen een mooie en plezierige dag en opende het lunch-buffet. Intussen werden aan de tafels de kopjes met koffie of met thee gevuld en werd er volop 2 gesproken over het gebeuren in de H. Mis vandaag, over muziek in het algemeen, over herinneringen uit vervlogen (Orpheus) tijden, over ditjes en datjes. Inmiddels
werd aan de tafels een heerlijke “zondagse soep” geserveerd en konden na de soep en op aanwijzing van de zaalleider, tafel voor tafel, mensen aan het lunchbuffet ophalen wat van hun gading is.
Men kon kiezen uit vele broodsoorten, gesneden vlees, kaas, gebraden balkenbrij met gebakken appeltjes, ontbijtspek of scrambled eggs. Uiteraard was er meer dan genoeg voor iedereen en allen smaakte het uitstekend.

Het was inmiddels al 13.30 uur door toen Theo aan Anita vroeg om jubilaris Frans Wijnen op te halen en hem te begeleiden naar de stoel voor in de zaal. Dit deed Anita natuurlijk en Frans liet zich gewillig naar voren leiden. Hij nam plaats op de jubilaris-stoel en werd door Theo toegesproken over de 12,5 jaren die Frans inmiddels al bij Orpheus heeft volgehouden.
Enkele anekdotes werden belicht waaronder het toetreden tot het koor van Orpheus, zijn aanblijven bij Orpheus louter omdat hij zich nog niet heeft afgemeld en omdat het toch allemaal wel fijne mensen zijn en ook de wens van Frans de jubileum-toespraak in tijd gezien slechts één-vijfde te laten zijn van die van Hay. Vrij vlug daarna liep, onder hartelijk gelach van allen, op het spreekgestoelte de kookwekker af.
De voorzitter rondde zijn toesprak af o.a. met de waardering voor de vaker positief-kritische opmerkingen van Frans tijdens repetities en jaarvergaderingen en feliciteerde Frans van harte met zijn 12,5 jarig jubileum onder overhandiging namens het bestuur van een mooi boeket bloemen en het jubileumcadeau.

Vervolgens nodigde Theo Willemien uit om Hay op te halen en hem te begeleiden naar de stoel vóór in de zaal,
naast Frans. Met een groot gebaar haalde Willemien Hay op en samen liepen ze naar voren waar Hay in de
jubilaris-stoel plaatsnam.
Theo verwelkomde Hay en ving zijn jubileum-toespraak aan. Om een lidmaatschapsperiode van 60 jaren te persen in een relatief korte toespraak is niet eenvoudig. Maar toch lukte dat voortreffelijk met highlights zoals de start van het lidmaatschap, zijn passie voor de muziek en de koorzang, de vele concertreizen die Hay met Orpheus heeft gemaakt, zijn sociale betrokkenheid bij de vereniging, zijn huwelijk met medekoorlid Marianne, zijn werkzaamheden als koorarchivaris en tot slot zijn actieve inzet als bestuurder van het koor.
Deze staat van dienst is buitengewoon en moet extra worden beloond, zo spreekt de voorzitter. Uit de grote speakers van de zaal zwelt inmiddels langzaam een spannend geluid aan en nadat de intro van het bekende “Also sprach Zaratustra” weer langzaam wegebde, deelde de voorzitter mede dat het bestuur, na raadpleging van alle koorleden in een Algemene Ledenvergadering, unaniem heeft besloten om Hay het erelidmaatschap van Orpheus toe te kennen.
Onder luid applaus werd Hay vervolgens de sjerp omgehangen, met de ludieke verplichting deze bij alle officiële gelegenheden van Orpheus te dragen(!) en werden hem bloemen en het jubileumcadeau aangeboden.
Na de toespraak feliciteerden de bestuursleden de jubilarissen nogmaals van harte waarna aansluitend de receptie plaats vond waarbij de koorleden, familie en overig genodigden de jubilarissen konden feliciteren.

Na de receptie begon het “theaterprogramma”, een jaarlijks terugkerend evenement waarin leden van het koor hun beste kunnen presenteren in de vorm van liederen en voordrachten. Onder aankondigen van Theo die gedurende dit programma als spreekstalmeester optrad, beet Wieger de spits af waarbij hij op de melodie van Für Elise zong dat hij alles alleen maar voor jou deed!
Vervolgens kwamen Baer Hutjens en Twan Blok op in een persiflage van man en vrouw die de communicatieproblematiek aan de keukentafel demonstreerden. Herkenning uit het publiek was duidelijk te horen! Theo Theeuwen liet in zijn voordracht zien hoe complex familiebanden kunnen worden na een huwelijk met een weduwe. Velen van ons daasde het voor ogen, lang voordat het verhaal zijn einde had bereikt.

Volksliederen zowel in het Limburgs dialect als in de Duitse taal maken altijd iets los bij het publiek.
Geneet van het Leave en een Rheinlied, door Manfred met zijn prachtige stem ten gehore gebracht, kon op grote waardering van het publiek rekenen. Fien Kuijpers had opnieuw een mooi gedicht geschreven, ditmaal over grootvader.
Het gedicht was geschreven in het Venraayse dialect en door Fien op haar bekende wijze overtuigend voorgedragen.
Inmiddels heeft Hay Janssen, de man van Tiny, zich achter het spreekgestoelte opgesteld en vertelde uitbundig het ludieke verhaal over de gang van zaken vroeger in een zeer groot gezin waarin ondanks gebrek aan nagenoeg
alles de kinderen toch groot werden.

Het hoogtepunt van dit theater werd gevormd door een optreden van The Golden Girls, een select gezelschap koorzangeressen die het koor uit het wereldberoemde orkest van André Rieu wegens het bereiken van hun
pensioengerechtigde leeftijd hebben moeten verlaten. Onder leiding van André zelf (?) werden prachtige liederen voorgedragen en zong het publiek spontaan mee.
Na afloop kregen de dames Tonnie, Cory, Mia, Carla, Willemien, Riek, Helmy, Marie-Louise en uiteraard Sjaak een daverend applaus.

Tot slot van dit theaterprogramma zong Baer Hutjens nog een zeer mooi lied uit het Mozart-repertoire. Ook hem
viel een groot applaus ten deel voor zijn voordracht van dit, niet eenvoudige nummer.

Grote dank ook aan Martin Hermans, onze dirigent, die niet alleen vandaag, maar ook al weken van te voren de
zangers en zangeressen met pianospel heeft begeleid. En, last but not least, dank aan het bestuur die deze fijne
dag weer keurig hebben georganiseerd.

Het was inmiddels al voorbij 17.00 uur en Theo sloot onder dankzegging aan alle deelnemers het theaterprogramma af. Hoewel langzaamaan deelnemers aan dit Caeciliafeest huiswaarts trokken bleef een aantal koorleden nog aan enkele tafels zitten. Maar rond 18.30 uur waren ook zij vertrokken en kon met grote tevredenheid worden teruggekeken op een geslaagd Caeciliafeest 2019.


Venlo, november 2019
Ben Derks.
Voor een fotopresentatie van dit feest zie de website onder Ledenhoek/Fotoboek

Geef een reactie

fijn je weer te zien